Nærkontaktene følges opp. Dette medfører karantene for flere ansatte. Foresatte har fått informasjon direkte fra barnehagen. Barna på den aktuelle avdelingen i barnehagen anbefales å teste seg.

På grunn av bemanningsutfordringene dette medfører, vil ordinær åpningstid i Sentrum barnehage være kl. 0800 – 1530 på lille julaften og i hele uke 52. På avdelingene som er berørt, oppfordres foresatte til å holde barna hjemme dersom de har mulighet for det.