Smittesporing er igangsatt. Tre av personene er nærkontakter fra tidligere smittetilfeller og en av personene har blitt smittet utenfor Flekkefjord. Den siste personen ser vi ingen sammenheng til tidligere smittetilfeller i Flekkefjord og har derfor ukjent smittekilde. Personene er nå i isolasjon, og følges videre opp av kommunens koronateam.