Smittesporingen er ferdig for alle tilfellene.

Ved to av personene ser vi ingen sammenheng til tidligere lokale tilfeller. Smittekilden er ukjent.

En av personene er ansatt i hjemmesykepleien og er nærkontakt av et tidligere smittetilfelle. Tiltakene vi innførte 25. august viser seg å ha ønsket effekt og viktig for å hindre videre spredning. Øvrige ansatte og nærkontakter følges opp og vil bli testet så snart som mulig. Smittekilden er kjent.

En av personene satt i innreisekarantene og har trolig blitt smittet i utlandet. Smittekilden er ikke kjent.

Den siste personen er en nærkontakt av et tidligere lokalt smittetilfelle. Smittekilden er kjent.

Alle personene sitter nå i isolasjon og følges opp av kommunens koronateam.