Smittesporing er igangsatt. Smittekilden er ikke kjent.