Åpen skole

Flekkefjord videregående skole er åpen for elever og foresatte fra klokken 10 i dag, 1. mai. Flekkefjord kommune bistår skolen med å ivareta elever og foresatte.

Psykososialt kriseteam i Flekkefjord og Kvinesdal kommune er også kalt inn for å hjelpe de som er berørt av ulykken.