Prosjektet med tittel "jobbattraktivitet" i regi av Smaabyen hadde oppstart sent på høsten 2022. Flekkefjord kommune har bidratt økonomisk, og vært deltakende i prosjektgruppen. Nå er altså nettsiden lansert og skal fungere som pilot for resten av Lister-regionen. Videre skal prosjektet markedsføre mulighetene som finnes på det lokale bo og arbeidsmakredet gjennom sosiale medier, arrangementer, messer, skolebesøk og pressen.