- Om man kjøper bolig i ung alder, eller bytter bolig når barna flytter hjemmefra er det viktig å tenke at her skal man bo til man blir gamle. Det er ugunstig for samfunnet hvis man sitter igjen i en bolig hvor det blir vanskelig å fungere når helsa svikter, det vil kunne kreve mere helsetjenester fra kommunen og det vet vi at det blir utfordrende å levere. Man skal gjerne ha drømmehuset, når man endelig har råd til det. Andre pusser opp huset de bor i til kosmetisk perfeksjon. I iveren glemmer mange helt å tanke på at man også skal bli gammel i denne boligen, sier prosjektleder Gøril Onarheim.

Tenk langsiktig!

Nordmenn bruker mer penger enn noe annet folk på oppussing, men i større grad kosmetiske og ikke funksjonelle endringer. Skal man bli boende der man er, livet ut, må det ofte funksjonelle endringer til. 

- Er bad og kjøkken i samme etasje? Hva skjer hvis du ikke lengre kan gå i trapper? Har du høye dørterskler og plass til hjelpemidler? Er det god nok belysning til sviktende syn, er spørsmål Gøril trekker frem som relevante når man skal tenke langsiktig på å tilpasse egen bolig. Og oppfordringen hennes er tydelig – vi må tenke langsiktig! 

Skal kartlegge boligbehov

Samtidig peker prosjektlederen på at vi faktisk ikke vet nok om hva Flekkefjæringer tenker om boligbehov i alderdommen. I Norge generelt, vil de aller fleste bli værende i eget hjem livet ut. I Flekkefjord er det flest eneboliger, hvor et fåtall er tilpasset en aldrende befolkning. Kanskje vil flere vil vurdere andre boformer som senker terskelen for å være sosial sammen med andre? 

- Vi vil vite hva innbyggerne tenker og planlegger for. Det er spesielt aldersgruppen 50 + vi håper vil hjelpe oss her, sier prosjektlederen som kan fortelle at kommunen vil sende ut en innbyggerundersøkelse med boligbehovstematikk i løpet av våren. 

Resultatene fra undersøkelsen skal deles med både næringsliv og innbyggere i hele Lister på en boligsosial konferanse som planlegges i Spira. Her er håpet at regionens næringsliv, innbyggere og offentlige etater kan samskape gode løsninger for å tilpasse både eksisterende boligmasse og fremtidige utbygginger. 

Forankret i helse og omsorgsplanen

Gøril selv har lang erfaring med boligsosialt arbeid i blant annet Arendal og Lyngdal kommune. I tillegg har hun utdanning innen kommunikasjon og videreutdanning innen boligsosialt arbeid. 

I prosjektstillingen skal hun jobbe mot målene fra kommunens egen helse og omsorgsplan: 

  • Innen 31.12.2024 er det gjennom samskaping med innbyggere og private utbyggere konkrete planer om bygging av minst 50 «trygghetsboliger» som tar høyde for at innbyggere har ulike økonomi og som legger til rette for aktivitet og fellesskap
  • Minst 100 personer 60+ får senior-/ boligveiledning årlig og minst 80% oppgir at de er fornøyde eller veldig fornøyde med tilbudet
  • Minst 20 husstander 60+ meldt sin interesse for å kjøpe/leie en trygghetsbolig i Flekkefjord innen 31.12.2024
  • Minst 20 husstander 60+ har fått veiledning og gjennomført tilpasning av egen bolig innen 31.12.2024
  • Innen 31.12.2024 er det arealplaner som muliggjør realisering av ytterligere 50 «trygghetsboliger»

Vi ønsker Gøril velkommen på laget!