E-post brannforebyggere (tidl. feiervesenet): brannforebygger@flekkefjord.kommune.no

Brannsjef: Kjetil Presterud 
Tlf: 97 50 12 33 
E-post: kjetil.presterud@flekkefjord.kommune.no