Bredbåndsprosjektet i Flekkefjord øst

Vi har søkt om tilskudd til utbygging av bredbånd i Åna-Sira, Reppen-Bjelland og Hjellest i 2023. Her har Telenor fått tildelt i overkant av 2 millioner til utbygging i Åna-Sira og Reppen-Bjelland til 58 fastboende og 37 fritidsboliger. 

Agder fylkeskommune har ansvaret for den offentlige støtten til bredbåndsutbygging i Agder. Fylkeskommunen får et årlig tilskudd fra Kommunal- og distriktsdepartementet, som de sammen med midler fra fylkeskommunen og en kommunal egenandel, bevilger videre til prosjekter i kommunene i Agder.

Fremdriftsplan

Telenor melder om at de sender salgsrepresentanter rundt over nyttår, samtidig som direktebestilling over nett åpner for disse områdene.
Siste frist for ferdigstillelse av utbyggingen er innen utgangen av 3. kvartal 2024 oppgir Telenor.