frisklivsentralen logo

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne frem til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt. Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå.

Tilbud hos frisklivssentralen:

Individuell veiledning/kurs 
- Fysisk aktivitet  
- Kosthold  
- Snus-/røykeslutt  
- Psykisk helse

- Søvnhygiene  
- Frisklivskurs  

- Tankeviruskurs

- Kurs i Livsstyrketrening

- Veiledning i lokale aktivitetstilbud / evt. andre helsetjenester

Frisklivskurs – oppstart 10.10.22:

 • Kurset har fokus på en helhetlig tilnærming til bedre helse og består av:
 • Undervisning – mandager kl. 13.00-15.00
  Tema: søvn, stressmestring, tankevirus, mindfulness, tilbake til arbeid
 • Trening i gruppe – torsdager kl. 14.00-15.00
 • Individuell helse- og målsamtale ved oppstart og kurslutt (7 uker og 3 måneder)
 • Pris: gratis

 

For mer informasjon se brosjyre. PDF document ODT document

Tankeviruskurs – oppstart 14.09.22:

 • Kurset er utviklet av psykolog og forsker Hanne Brorson. Kurset dreier seg blant annet om hvordan man kan bygge kroppens psykologiske immunforsvar med psykologiske vitaminer og identifisere tankevirus.
 • Kurset arrangeres onsdager (14.09, 21.09 og 28.09) kl. 12:30-14:30.
 • Pris: gratis

Kurs i livsstyrketrening – oppstart 12.10.22:

 • Kurs i Livsstyrketrening er et helsefremmende og forebyggende gruppetilbud, hvor hensikten er å styrke evnen til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring.
 • Kurset går over 10 onsdager kl. 16:00 – 20:30
 • Pris: 400 kr

 

For mer informasjon se brosjyre.