Møtet er på rådhuset og vises direkte på nett. Det er også mulig å se i opptak i etterkant. 

OBS! Det meldes om problemer med streamen kl. 18.00, vi jobber med saken.

Saker til behandling

I kveld skal bystyret behandle 7 saker:

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 14.12.23 
  • Tilbud om aksjebytte i Å Energi
  • Interkommunalt skadefellingslag - vertskommuneavtale
  • Samarbeidsavtale om felles vannområdekoordinator for Sira-Kvina, Lygna og Audna-Mandal vannområder
  • Forskrift om økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i Flekkefjord kommune
  • Søknad om kommunal finansiering av programfag toppidrett ved Flekkefjord videregående skole
  • Detaljregulering for Strandgaten 30-40, gnr. 203 bnr. 1330 m.fl. - PlanID 201613

Her kan du lese saksdokumentene