Klesinnsamlingscontainerne som tidligere stod på Verven og på parkeringsarealet ved Jernbaneveien er nå flyttet til «Tennisbanen» på Tjørsvåg.

flytting av klescontainere.JPG