Mål og hensikt

 • Ordningen skal gjøre kommunene bedre rustet til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
 • Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
 • Støtten kan gis som kompensasjon for lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging:
  • til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  • til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet.
  • til andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Søkerne må opplyse om all annen offentlig støtte i søknaden.

Søknadsskjema og frist

Søknadsfrist: 31.03.21

Det er utarbeidet et forenklet søknadsskjema i KMD som skal benyttes av søkerne. Søknadsskjemaet er lagt inn i www.regionalforvaltning.no

 1. Gå til websiden, skriv «kommunal kompensasjonsordning Flekkefjord» i søkefeltet under fanen «støtteordninger».
 2. Trykk på søkeresultatet og logg inn med kode og passord.

Søknadene vil bli lagt frem for behandling i formannskapet 22.04.2021 og i bystyret den 20.05.2021.

Det gjøres oppmerksom på at all informasjon som legges inn i søknaden kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven.