Status

Hjemmeboende eldre over 85 år står altså for tur i vaksinekøen fra denne uken. Tempoet vil avhenge av antall doser.

Vi ble i forrige uke ferdig med første dose hos beboere på Tjørsvågheimen, og flere av disse skal få andre dose denne uken. I tillegg regner vi med å kunne tilby første dose til alle over 85 år på Sundeheimen og Hidra omsorgssenter denne uken.

Jeg er over 85 år og har meldt ifra om at jeg ønsker vaksinen. Hva gjør jeg da?

Vi vil ringe til dere som har meldt interesse for vaksinen for å avtale tid for vaksinering. Det er med andre ord ikke nødvendig å ta kontakt med kommunen eller fastlegen din.

Hvor vil vaksineringen skjer?

Vaksineringen vil denne uken skje torsdag 28. januar på Flekkefjord ungdomsskole. Møtetidspunkt avtales per telefon.

Hvor mange vil få vaksinen denne uken?

Det er rundt 30 doser tilgjengelig til hjemmeboende over 85 år i uke 4. I ukene fremover vil hjemmeboende over 85 år som har meldt ifra at de vil ha vaksine bli kontaktet. Foreløpig er det få vaksinedoser vi får, men vi håper at leveransene vil øke i ukene fremover.

Hva om jeg ikke er tilgjengelig når dere ringer for å avtale tidspunkt for vaksinering?

Vi ringer opp igjen dersom vi ikke får tak i deg på første forsøk. Vi samarbeider blant annet med både  hjemmetjenesten og pårørende (hvis oppgitt) dersom vi ikke får kontakt.

Hvis jeg ikke ble oppringt denne gangen, hva gjør jeg da?

Da er det bare å vente. Alle skal få tilbud om vaksinen, og personer over 85 år er sammen med enkelte helsepersonell prioritert som den andre gruppen etter sykehjemspasienter.

Vi har begrenset mengde vaksiner ennå, men vi håper flere vil komme i ukene fremover.

Når blir vi ferdige med vaksineringen av hjemmeboende eldre over 85 år?

Vi kan ikke si dette sikkert per nå. Foreløpig leveres det få vaksinedoser, og antallet varierer fra uke til uke. En større mengde vaksiner vil også gå til andregangsvaksinering på sykehjem og omsorgsboliger. I tillegg går enkelte doser til prioritert helsepersonell.