Mange ønsker vaksine

Det er mange mellom 65 og 84 år som har ringt oss for å registrere seg for vaksinering denne uken.

Totalt er det i overkant av 1600 innbyggere i kommunen i denne aldersgruppen, og omtrent 1200 av dem har allerede tatt kontakt. Registreringen for innbyggere mellom 65 og 85 år er åpen til 22. januar, vi regner med å høre fra flere de neste dagen.

- Vi er veldig fornøyde med å ha kartlagt så mange som skal få de første dosene gjennom vinteren, sier vaksinekoordinator Ann Kathrin Berge.

Sykehjemsbeboere, helsepersonell og de eldste vaksineres først

De første vaksinedosene gikk til beboere på sykehjem (42 doser i uke 1). Denne gruppen vaksineres enda (36 doser i uke 2). Seks fastleger får nå tilbud om å bli vaksinert, i tillegg går seks doser til beboere på Sundeheimen over 85 år.

Neste uke står utvalgt helsepersonell, flere sykehjemsbeboere og enkelte hjemmeboende personer over 85 år for tur (24 doser til sammen).

I uke 4 er det varslet 60 doser, samt dose nummer to for de som ble vaksinert i uke 1. Det er planlagt doser til beboere på Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, hjemmeboende over 85 år, og inntil 12 helsepersonell denne uken. 

- Når vi vaksinerer, er det FHI sin prioriteringsliste som er avgjørende for hvem som står først i køen. Enkelte ønsker kanskje å vaksineres sammen med andre de bor sammen med, men det er dessverre ikke en mulighet vi har når tilgangen på vaksinedoser er såpass lav, opplyser vaksinekoordinator Ann Kathrin Berge.    

Er du over 85? Vi tar kontakt

Vi vil fortløpende ta kontakt med innbyggere over 85 år for å kartlegge om de ønsker vaksine eller ikke. Du trenger altså ikke selv ringe for time. Du må være forberedt på at du kan få time for vaksinering på relativt kort varsel. Det vil være mulig å ha med seg en ledsager til vaksinasjonslokalet.

Mellom 65 og 84? Har du registret deg for vaksinering?

Etter at vi åpnet telefonlinjene for innbyggere mellom 65 og 84 år har pågangen vært stor. I begynnelsen var det ventetid, til tross for at vi har hatt så mye som åtte operatører på jobb samtidig. Hvis alt går etter planen vil vaksineringen av de eldste i denne gruppen (75-84) kan begynne i slutten av februar.