Ingen fugleinfluensasmitte

Mattilsynet har den siste tiden fått mange meldinger om store mengder døde fugler langs kysten. De aller fleste av disse fuglene er av arten Lomvi. Det er ikke uvanlig at det fra år til annet kan blåse i land større mengder avkreftede lomvier langs kysten av Sørvestlandet og Skagerak. De mistenker at dette skyldes storm og/eller matmangel. 

Mattilsynet har tatt prøver av Lomvi og andre arter av døde fugler på flere ulike områder. Det er per nå ingen kjent fugleinfluensasmitte i disse områdene hvor en har sett flere døde fugler. 

Dobbel avfallspose

Tidligere har Mattilsynet satt ut kontainere til disposisjon for kasting av døde fugler. Dette ble gjort som et tiltak da vi hadde restriksjonssoner i forbindelse med utbrudd av fugleinfluensa. Disse kontainerne har blitt tatt inn da disse restriksjonene ikke lenger gjelder. 

Flere har meldt om at disse døde fuglene er til sjenanse for allmennheten og ønsker at de blir fjernet. 

Mattilsynet har vurdert det til at fuglen kan legges i en dobbel avfallspose før den kastes i restavfallet - retningslinjer Flekkefjord kommune ber om at du følger.

På offentlige steder, som for eksempel badestrender, er det naturlig at fuglen blir liggende, som en del av kretsløpet i naturen.