1. HVA ER FORMUESGRUNNLAG?

Formuesgrunnlaget er den verdien som skatten regnes ut i fra. Formuesgrunnlaget kommer fra skatteetaten. Likningsverdien er 25 % av formuesgrunnlaget. Eiendomsskatten beregnes ut i fra formuesgrunnlaget. Flekkefjord bruker formuesgrunnlag fra 2020 og videre, tidligere har det vært brukt kommunal takst. 

2. HVORDAN HAR TAKSTEN BLITT TIL?

Den beregnes ut fra:

  • størrelsen på eiendommen
  • størrelsen på byggningene
  • byggeåret på byggningene
  • beliggenheten på eiendommen

All informasjon hentes fra matrikkelen som er det offentlige registeret.

3. HVA ER FORSKJELL PÅ FORMUESGRUNNLAG OG KOMMUNAL TAKST (ETTER BEFARING)?

Formuesgrunnlaget, se spørsmål 1. Kommunal takst er satt på alle fritidseiendommer, og boliger som ikke har formuesgrunnlag. Dette er gjort ut i fra en befaring av eiendommen, samt i tråd med «Rammer og retningslinjer for innføring av eiendomsskatt i Flekkefjord kommune». Flekkefjord kommune benytter kun kommunaltakst på alle eiendommer pr i dag.

4. HVORFOR BLIR EIENDOMSSKATTEN HØYERE OG HØYERE?

Se svar nedenfor. Flekkefjord kommune har ikke benyttet muligheten til å endre på promillen. Men det kan bystyret vedta fra år til år. Promillen i Flekkefjord kommune er pr i dag på 4 promille på hus og fritidseiendommer. 7 promille på næring og verk og bruk.

5. HVORFOR ENDRER GRUNNLAGET SEG FRA ÅR TIL ÅR?

Flekkefjord kommune har de 4 siste år kontorjustert med 10 prosent av opprinnelig takst.

Skatteetaten justerer formuesgrunnlaget årlig iht. konsumprisindeksen for boliger. 80 % av formuesgrunnlaget brukes som utgangspunkt for eiendomsskatten. Skatteetaten kan justere formuesgrunnlaget årlig. Kommunale takster gjelder i inntil 10 år av gangen.

6. HVORFOR ENDRER PROMILLESATSEN SEG FRA ÅR TIL ÅR?

Det er bystyret som hvert år bestemmer promillesatsen. Normalt sett avgjøres dette i desember hvert år.

7. HVOR OFTE KOMMER FAKTURA FOR EIENDOMSSKATTEN?

Eiendomsskatten faktureres sammen med de kommunale avgiftene (på samme faktura). Fakturaen sendes ut to ganger i året, med forfall 1. april og 1. oktober.

8. HVEM BESTEMMER HVOR MYE EIENDOMSSKATTEN SKAL VÆRE?

Bystyret vedtar dette sammen med budsjettvedtaket i desember.

9. VERDIEN PÅ BOLIGEN MIN ER HØYERE ENN HVA JEG KAN FORVENTE Å FÅ I MARKEDET, HVA GJØR JEG?

Send mail til eiendomsskatt@flekkefjord.kommune.no

Begrunnelse og dokumentasjon på hvorfor eiendommen er overpriset må vektlegges.

10. HVORDAN KAN JEG KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEN?

Kommunal takst: Klage sendes til eiendomsskatt@flekkefjord.kommune.no eller til adresse:
Flekkefjord kommune
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

11. NÅR ET DET KLAGEFRIST?

Klagefristen er 6 uker fra skattelistene ble lagt ut til offentlig ettersyn.