Kort fortalt

Planområdet er ca. 400 m2 og omfatter det gamle kirkebygget og pastorboligen i Parkgata 2 og Allégaten 16 i Flekkefjord.

Planen har til hensikt å rive pastorboligen og kirkebygget for å legge til rette for et nytt bygg med inntil 10 aldersleiligheter / seniorboliger på eiendommen. Etter avklaring med ansvarlig myndighet er det vurdert at planforslaget ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. forskriften.

 

Kom med innspill

Eventuelle kommentarer eller opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til: post@arkit.no, med kopi til Flekkefjord kommune, innen 19.12.2022.