Kort fortalt

Endringen i reguleringsplanen åpner opp for å kunne bygge tomannsboliger på tomt nr. 3 og 4, i planområdet Rauli gnr. 104, bnr. 2. Ved bygging av tomannsbolig åpnes det opp for større høyde og utnyttelse av tomten, som ikke gjelder hvis utbygger velger å bygge enmannsbolig.

Lengre fortalt

Endringen fører til at et ekstra punkt blir lagt til i bestemmelsene for reguleringsplanen. Det er følgende punkt som blir lagt til:

På tomt nr. 3 og 4 tillates alternativt oppført 2-manns boliger uten utleiedel. Det tillates maks 3 etasjer og maks 250 m2 BYA ved bygging av tomannsboliger på disse tomtene. Maks kote gesimshøyde tillatt er 65,4 på tomt 3 og 65,9 på tomt 4 ved bygging av tomannsboliger.

Kom med innspill

Vi ber om at eventuelle innspill sendes inn innen 06.03.2024. 

Innspill kan sendes digitalt til post@flekkefjord.kommune.no, eller til Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 Flekkefjord, innen samme dato.

Merk med saksnummer: 23/03820