Den første prøven ble tatt med hurtigtest, og i de aller fleste tilfellene kan man stole på prøvesvaret. I dette tilfellet viste prøven seg å være falsk positiv. Det er tatt en ny test (PCR) som er analysert med standard metode ved laboratoriet og denne testen var negativ.

Vi er veldig glade for at testen var negativ. Mest av alt for den ansatte sin del, men også for beboere, nærkontakter og andre ansatte.

Tiltakene oppheves

De fleste tiltakene som ble iverksatt på fredag oppheves. Men Tjørsvågheimen ønsker å holde på et av tiltakene: Alle ansatte som går imellom avdelingene bruker munnbind.

Fortsatt viktig å følge grunnleggende smittevernråd

Det er fortsatt økt smitte i regionen vår, dermed er det viktig at alle fortsetter å følge grunnleggende smittevernråd:  

  • Ha god hånd- og hostehygiene 

  • Ha lav terksel for å teste deg

  • Holde seg hjemme ved sykdom