Under en rutinemessig testing tidligere i september fant leverandør feil på to lokasjoner. Disse feilene er nå utbedret og anlegget er tilbake i full drift i løpet av dagen. Feilrettingen forårsaket er rekke feilvarslinger for innbyggere i Åna-Sira. 

Innbyggere i Åna-Sira får også SMS-varsling fra sin kommune og Titania AS vedrørende dette.