Ferdige til høsten

Leiene som ferjene tilknyttet Hidra- og Andabeløysambandet benytter trenger sårt en overhaling. Ikke bare er de preget av lang tids bruk, de oppfyller heller ikke dagens materielle krav. I skrivende stund venter Agder fylkeskommune på anbud fra entreprenører, men arbeidet er forventet å begynne etter påske. Går det i orden, vil de oppgraderte leiene stå klare til høsten.

Det er ferjeleiene på Kvellandstrand, Abelnes og Launes som skal moderniseres. Det vil ikke bli utført arbeid på ferjeleiet på Andabeløy i denne omgang.

Tilpasses elektriske ferjer

Selve kaiene skal graderes opp til dagens forventede standard. I tillegg legges det til rette for elektriske ferjer gjennom en elektrifisering av sambandet.

Ved kaiene vil det blant annet bli etablert sidestøtter, bygget såkalte dykdalber, fenderverk og belysning.

Forsøker å unngå stenging

Dykdalber er peler som gjør det mulig å fortøye ferger som er lengre enn kaia, og det er i forbindelse med dette arbeidet leiene kan bli stengt.

Fergeleiene på Kvellandstrand og Abelnes står i fare for å bli stengt i perioder, men ikke samtidig, og målet er å unngå dette. Ved eventuell stenging samles ferjetrafikken fra fastlandet på den kaien som er åpen.

Pelearbeidet ved ferjeleiet på Launes vil foregå fra klokken 20 på kvelden til 5 på morgenen. I dette tidsrommet vil Hidrasundferjen benyttes.