Kommunalsjef Terje Glendrange presenterer prosjektet og deler erfaringer med justiskomiteen.

Kommunalsjef Terje Glendrange hadde jobben med å presenterte prosjektet fra ide til åpning i 2021. I presentasjonen var beskjeden tydelig – å ha blålystjenestene under samme tak gir økt trygghet for befolkningen. Siden regionen vår er langstrakt må blålysene kunne dekke hverandres oppgaver, da er viktigheten av tett samarbeid tydelig. Ofte er brannvesenet først til å nå frem, da er nytten av å kjenne de andre etatenes roller og oppgaver uvurderlig. Dette trakk alle nødetatene fem – jo nærmere vi er hverandre, jo lettere er samarbeidet og jo bedre kan vi dekke hverandres områder.

Justiskomiteen får omvisning i lokalene, her i brannstasjonen.

Samlokaliserte blålysetater er sjelden vare i Norge og erfaringene fra Flekkefjord er derfor særlig relevante for videre politisk arbeid. Nødetatene og kommunen var tydelig på at dette er en modell flere bør følge.

 

Flekkefjord kommune eier, gjennom Flekkefjord kommunebygg, selve nødetatsbygget og kunne derfor dele erfaringer om rollen som pådriver og byggherre i et slikt prosjekt. Erfaringen fra andre som har forsøkt å samlokalisere er at det er utfordrende å realisere uten kommunen som aktiv pådriver.