"Kå meine du?", Flekkefjord diskuterer har løpt fra måned til måned med fem hovedtemaer for diskusjon. Vi har diskutert eldrebølgen, forventninger til kommunen, folkehelse, velferdsteknologi og ensomhet. 

Gå inn i tilbakemeldingsskjemaene våre du også, og fortell oss hva du mener. Her er en samleside for hele prosjektet, og derfra kan du klikke deg videre til de temaene som interesserer deg mest!

Vi er åpne for tilbakemeldinger ut april, og håper at så mange som mulig vil være med.

Nettopp dine/deres innspill kan bli en del av den nye helse- og omsorgsplanen i kommunen.

Vi har allerede fått inn flere tilbakemeldinger, og blant dem er helsetips fra klasse 10 B på Flekkefjord ungdomsskole, samt tanker om alderdommen og eldrebølgen fra eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Lurer du på hva de hadde på hjertet? Sjekk oppsummeringene under.

tiendeklasse helse

Helsetips fra en tiendeklasse

Eldrebølgen tilbakemelding

To råd om alderdom