Personvernombudet er et krav i den nye personopplysningsloven, som trådte i kraft i 2018. Loven gjelder for alle offentlige virksomheter som behandler personopplysninger om sine innbyggere, ansatte, kunder eller andre. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en person, for eksempel navn, adresse, e-post, telefonnummer, helseopplysninger, skolekarakterer eller bankkontonummer.

Personvernombudet har flere oppgaver, blant annet å:

  • Kontrollere at kommunene følger personvernreglene og har gode rutiner for å beskytte personopplysningene de har ansvar for.
  • Gi råd og veiledning til kommunene om hvordan de kan behandle personopplysninger på en lovlig og sikker måte.
  • Informere innbyggerne om hvordan kommunene behandler deres personopplysninger, og om hvilke rettigheter de har i henhold til personvernloven. Dette gjelder for eksempel retten til å få innsyn i, rette, slette eller begrense bruken av egne personopplysninger.
  • Være et kontaktpunkt mellom kommunene og Datatilsynet, som er tilsynsmyndigheten for personvern i Norge.

Heddeland er personvernombud for Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Åseral og Lindesnes kommuner. Disse kommunene samarbeider gjennom DDV IKS, som leverer digitale tjenester til kommunene. Heddeland er ansatt i fulltidsstilling og er plassert hos DDV på Vigeland.

Innbyggerne i de seks kommunene kan kontakte personvernombudet direkte på e-post eller telefon 994 67 034, hvis de har spørsmål eller henvendelser om personvern. Skriftlige henvendelser merkes «Personvernombud» og sendes til DDV IKS, Hestehaven 2A, 4520 Lindesnes.