En rekke interessante foredragsholdere

Program og påmelding finner du her.

6-7. april kan du høre flere fagfolk snakke om disse barna og hva vi kan gjøre for å hjelpe dem på Flekkefjord kultursenter, Spira.

Blant foredragsholderne er:

  • Inge Svege er psykolog fra universitetet i Bergen. Han vil blant annet snakke om barna som «utfordrer» den ordinære aktiviteten i skolen og i barnehagen.
  • Lisbeth Iglum Rønhovde er spesialpedagog, forfatter og foredragsholder. En god dialog mellom voksne og barn er viktig. Hun har skrevet boken Kan de ikke bare ta seg sammen
  • Trond Haukedal har erfaring som klinisk psykolog og som leder i næringslivet. Psykisk trygghet og egenverdi i møte med skolevegring er blant emnene han tar for seg.
  • Hedvig Montgomery er psykolog og familieterapeut. I foredraget på Flekkefjordskonferansen vil hun fokusere på livsmestring og robusthet. «Vi kan ikke beskytte barna mot alt vondt», mener hun.

Pål Roland, Karen Ringereide og Robert Helland Olsen kommer også.

Les mer om hva de skal snakke om i programmet.

Konferansen kan følges digitalt

På grunn av smittevernsbegrensninger vil antall som kan delta fysisk på konferansen være begrenset. Flekkefjordkonferansen 2021 vil derfor i sin helhet gjennomføres i Flekkefjord kultursenter Spira i tillegg til at det legges til rette for digital deltakelse. Når det nærmer seg konferansen får vi se hvor mange det er mulig å samle i kutlursenteret.