Om Folkehelseoversikten

Folkehelseloven er en oversikt over helsetilstanden i befolkningen i Flekkefjord kommune, og positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten lages hvert fjerde år, siste versjon er fra 2024. Dette er bestemt i folkehelselovens § 5 første ledd.

Les folkehelseoversikten for Flekkefjord her

Positive trender

Folkehelseoversikten viser flere positive trender i Flekkefjord. 

Vi har en høy gjennomføringsgrad i videregående skole, noe som er viktig for fremtidig helse og livskvalitet. Kommunen tilbyr også gode muligheter for fysisk aktivitet, rekreasjon og friluftsliv, som er avgjørende for god folkehelse. 

Ungdommer i Flekkefjord er mer fornøyde med livet, skolen, foreldre og nærmiljøet sammenlignet med landsgjennomsnittet. Etter at kulturhuset Spira og idrettsanlegget Flekkefjord Sparebank Arena ble bygget, ser vi en økning i hvor fornøyde ungdommer er med møteplasser i kommunen.

Utfordringer

Samtidig peker oversikten på noen utfordringer vi må jobbe med fremover. Flekkefjord har en høyere andel uføretrygdede enn landsgjennomsnittet. Vi ser også en økende andel innbyggere med psykiske plager.

En annen bekymringsfull trend er at stadig flere barn vokser opp i lavinntektshusholdninger. Dette kan ha negative konsekvenser for barnas helse og muligheter senere i livet.

Folkehelseoversikten viser også at flere unge og voksne har levevaner som ikke er gunstige for helsen, både på kort og lang sikt. Usunne levevaner kan påvirke utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft.

Fokusområder de neste årene

Folkehelseoversikten er et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens fokusområdet for folkehelsen. Disse fokusområdene er:

  • Gode levevaner
  • Gode fellesskap
  • Gode oppvekstsvilkår for barn og unge i vedvarende lavinntektshusholdninger 

Her kan du lese mer om fokusområdene

Fokusområdene er vedtatt i Flekkefjord bystyre.

Deler av denne teksten er skrevet ved bruk av kunstig intelligens og kvalitetssikret av webredaktøren.