Medlemmer

Torbjørn Klungland (FRP) - Ordfører
Stian Birkeland (Uavh.) - Varaordfører
Jan Sigbjørnsen (H)
Gitte M. Johannessen (H)
Nina Danielsen (SP)
Bjørn Sand (SP)
Hanne Risvold (KRF)
Svein Hobbesland (AP)
Hanne Birkeland (SV)

Varamedlemmer

Høyre

 1. Jan Kåre Hansen
 2. Ivar Larsen Fidje
 3. Sigurd Bruhjell
 4. Ole Roald Danielsen 

Senterpartiet og Venstre

 1. Reidar Gausdal
 2. Johan Kåre Mathiassen
 3. Ruth Åse Tesdal
 4. Tor Gunnar Skarpenes

Kristelig Folkeparti

 1. Tove Sinnes
 2. Arne Birkedal
 3. Glenn Tønnessen

Arbeiderpartiet

 1. Anne Bystadhagen
 2. Ingrid Lillehei 

Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt

 1. Jan Erik Hogstad
 2. Steinar Dyrli
 3. Per Einar Birkeland
 4. Christopher Wahl