Kort fortalt

Den nye hovedplanen skal fungere som kommunens overordnede plan for den offentlige vann- og avløpstjenesten i tillegg til kommunens ansvar for forvaltning av og tilsyn med private vann- og avløpsanlegg. Hovedplanen skal ha som formål å være kommunens styringsdokument for oppgradering av eksisterende infrastruktur og investering i ny infrastruktur i løpet av planperioden. Den er en temaplan i tråd med kommuneplanen og kommunal planstrategi.

Hovedplan for vann og avløp

Si din mening

Innspill sender du til post@flekkefjord.kommune.no, eller til kommunens postadresse innen 18. november 2022.

Merk gjerne svar eller henvendelser med referanse 22/03705.