Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknadsfrist

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september. 

Informasjon, veiledning og søknadsskjema finner du her. Her ligger også informasjon om oppdateringer dere må vite om i 2023.

Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2023. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid så vær ute i god tid. 

To søknadsmodeller

Forenklet modell

  • Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag (søknadsgrunnlag = driftskostnader minus ev avgrensing og fradrag).

Dokumentert modell

  • Minstegrensen for å søke etter dokumentert modell er det 7000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader.

Grensene gjelder ikke for underledd.