Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer

Alle prisene og gebyrene i Flekkefjord kommune.

Næring

Torghandel

Hvis du skal leie plass til stand/torghandel opptil 3 timer koster det 400 kroner pr. besøk. Opphold på mer enn 3 timer koster 1.000 kroner pr. besøk.

Utleie

Leie av idrettsanlegg til trening - lag og foreninger

Ueneshallen

Barn og unge 0-18 år er gratis.

Idrettshall per time120
Idrettshall halv hall per time80
Svømmehall per time170
Sunde skole gymsal per time70
Sunde skole svømmehall per time70
Søyland skole gymsal per time70

Uenes stadion

Barn og unge 0-18 år er gratis.

Uenes Stadio gressbane per time80
Uenes Stadion kunstgressbane per time230
Uenes Stadion tennisbane per time50
Skoleelev/student per time30

Flekkefjord Sparebank Arena

Fotballhall per time220
Fotballhall halv hall per time125
Flerbrukshall per time100
Flerbrukshall halv hall per time60
Aktivitetshall per time50
Turnhall per time, leie etter nærmere avtale0
Klubbrom andre etasje
Lag og foreninger per time100
Bedrifter per time400
Sosialt rom tredje etasje
Lag og forennger per time100
Bedrifter per time400

Leie av idrettsanlegg for ikke-hjemmehørende i kommunen - lag og foreninger

Ueneshallen

Idrettshall per time400
Svømmehall per time500

Uenes stadion

Uenes Stadion gressbane per time800
Uenes Stadion kustgressbane per time1700

Flekkefjord Sparebank Arena

Fotballhall2000
Flerbrukshall400
Aktivitetshall200
Turnhallleie etter nærmere avtale
Klatrehall arrangement utleie per time300

Leie av idrettsanlegg til kamper og arrangementer

Barn og unge 0-18 år er gratis.

Ueneshallen

Idrettshall per time150
Idrettshall halv hall per time100
Svømmehall per time220

Sunde skole

Gymsal, leie etter avtale med skolen0
Svømmehall, leie etter avtale med skolen0

Søyland skole

Søyland skole gymsal, leie etter avtale med skolen0

Uenes stadion

Uenes Stadion gressbane per time600
Uenes Stadion kunstgressbane per time1700
Uenes Stadion tennisbane, leie etter nærmere avtale0

Flekkefjord Sparebank Arena

Fotballhall per time1500
Flerbrukshall per time150
Aktivitetshall per time70
Turnhall, leie etter nærmere avtale70
Klatrehall arrangement leie per time100

Husleiesatser på kommunale utleieboliger og omsorgsboliger

Kommunal utleiebolig

Abaldalveien 5Kr 6.900,00
Fidjeveien 69, 71, 73Kr 6.100,00
Gråsteinsveien 56Kr 6.500,00
Kleivan 10Kr 6.800,00
Lossvollen 4 BKr 6.500,00
Osenvegen 8 B-KKr 4.600,00
Ringveien 30Kr 7.150,00
Stareveien 15, 17, 21 og 23Kr 6.100,00
Tjørsvågveien 14 B-JKr 6.500,00
Trøngsla 7 B og FKr 4.500,00 (+ strøm)
Uenesveien 4Kr 6.500,00
Urgaten 2 A-B (Liengården)Kr 4.700,- (inkl. obl. TV/nett kr. 500,-)

Omsorgsbolig

 Dr. Krafts gate 13, 2 rom (Flikkestø)Kr 6.800,00
Dr. Krafts gate 13, 3 rom (Flikkestø)Kr 7.200,00
Fjellgaten 20 A-C, hvitt hus (Flikkestø)Kr 6.800,00
Sundegaten 41 (A-D)Kr 8.000,-/7.600,- (fratrekk mangl. bod inne/brygge)
Tjørsvågveien 4B, små leiligheterKr 6.750,00
Tjørsvågveien 23, bofellesskap *Kr 10.650,00 inkl. strøm, mat, tv.ab.
Tjørsvågveien 27 A, C, D, E, F, G (3) **Kr 7.640,00 inkl. strøm, Altibox
Tjørsvågveien 27 H ***Kr 5.990,00 inkl. strøm, Altibox

* Husleie 5740,- (strøm 500,-/mat 4300,-/tv-ab. 110,-)  
** Husleie 67500,- (strøm 500,-/Altibox 390,-)  
*** Husleie 490,- (strøm 700,-/Altibox 390,-) 

Betjente boliger

Fidjeveien 65 (Hidra omsorgsbase) ****Kr 13.030,00 inkl. mat, strøm, hygieneartikler, tv/internett
Sundegaten 24 (Sundeheimen liten leilighet) *****Kr 12.030,00 inkl. mat, strøm, hygieneartikler, tv/internett
Sundegaten 24 (Sundeheimen) ******Kr 13.030,00 inkl. mat, strøm, hygieneartikler, tv/internett

**** Husleie 7470,- (mat 4300,-/strøm 700,-/hygieneartikler 360,-/TV/internett 200,-) 
*****  Husleie 6470,- (mat 4300,-/strøm 700,-/hygieneartikler 360,-/TV/internett 200,-) 
******  Husleie 7470,- (mat 4300,-/strøm 700,-/hygieneartikler 360,-/TV/internett 200,-) 

Psykiske helsetjenester

Psykiske helsetjenester

Egenandel dagtilbud, inkl. lunsj, pr. dagKr 90,00
Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv., pr. dagKr 105,00

Samme betalingssatser for praktisk bistand/hjemmehjelp og tidsavgrensede botilbud som enhet for hjemmetjenester. Praktisk bistand/hjemmehjelp faktureres med 50 % av ordinær sats i de tilfeller tjenestemottakerne tar del i den praktiske bistanden/hjemmehjelpen.

Hjemmetjenester

Med inntekt menes husstandens samlede skattbare netto inntekt før særfradrag.

  • G står for grunnbeløpet i folketrygden og fastsettes av Stortinget.
  • Selvkost for hjemmehjelp er for tiden kr. 375,- pr. time. Dersom dette gir lavere betaling, er det denne som skal gjelde.

 (*) Satsen bestemmes av stortinget

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter under 2G følger statens maksimalsatser220
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 2G - 3G1000
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 3G - 4G1690
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 4G – 5G2320
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter over 5G2930

Timesats for personer som bruker ordningen lite (selvkost)

 

375
Egenandel dagtilbud, inkl. frokost og middag, pr. dag183
Egenandel utvidet dagtilbud, inkl. måltider, pr. dag (nytt tilbud fra 2022)230
Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv. pr. dag90

Kjøkkentjeneste

Middager

Middag kjørt til hjemmet (m/ dessert 2 dager/uke)Kr 80,00
Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - hverdagKr 110,00
Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - søndagerKr 120,00
GrøtHalv pris av middag.

Kultur, idrett og fritid

Allment kulturarbeid

Fritidsklubben medlemskort pr. årKr 160,00
Fritidsklubben billettpris fredag for medlemmerKr 35,00
Fritidsklubben billettpris fredag for ikke-medlemmer Kr 55,00

Kulturskole

Pris pr. elev pr. årKr 3.400,0025 % rabatt for søsken og ved evt. flere aktiviteter

Ueneshallen - svømmehall og treningsstudio

Svømmehall Barn under 3 årGratis
SvømmehallBarn/ungdom opp til 16 år - enkeltbill.Kr 40,00 pr. gang
SvømmehallVoksne - enkeltbill.Kr 85,00 pr. gang
SvømmehallPensjonister/Trygdede - enkeltbill.Kr 50,00 pr. gang
SvømmehallFamilie - enkeltbill. (2 voksne og 2 barn)Kr 190,00 pr. gang
SvømmehallBadstue - enkeltbill.Kr 40,00 pr. gang
SvømmehallVoksne - kupongkort (10 ganger)Kr 650,00 
 SvømmehallBarn - kupongkort (10 ganger)Kr 280,00
SvømmehallPensjonister/Trygdede - kupongkort (10 ganger)Kr 400,00
SvømmehallVoksne - årskortKr 1.600,00
SvømmehallVoksne - halvårskortKr 1.000,00
SvømmehallBarn - årskortKr 900,00
SvømmehallBarn - halvårskortKr 550,00
Svømmehall
og treningsstudio
MånedskortKr 350,00
Svømmehall
og treningsstudio
HalvårskortKr 1.350,00
Svømmehall
og treningsstudio
ÅrskortKr 1.900,00

Flekkefjord Sparebank Arena - innbygger

Leie av padelhall pr. time - voksenKr. 200,00
Leie av padelhall pr. time - student / skoleelevKr. 150,00
Leie av padelhall - klippekort 10 timer - voksenKr. 1600,00
Leie av padelhall - klippekort 10 timer - student / skoleelevKr. 1200,00
Leie av squashhall pr. time - voksenKr. 100,00
Leie av squashhall pr. time - student / skoleelevKr. 75,00
Leie av squashhall - klippekort 10 timer - voksenKr. 800,00
Leie av squashhall - klippekort 10 timer - student / skoleelevKr. 600,00
Styrketreningsrom - drop in pr. time - voksenKr. 60,00
Styrketreningsrom - drop in pr. time - student / skoleelevKr. 30,00
Klatrehallen - Voksne - ikke medlemmer i DNT Fjellsport - drop in pr. timeKr. 100,00
Klatrehallen - Medlemmer DNT FjellsportGratis
Klatrehallen - Barn og studenter - ikke medlemmerKr. 70,00
Klatrehallen - Utstyrsleie pr. gangKr. 30,00

Barnehage

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon: Barn nr. 2 = 30%
Barn nr. 3 og flere = Gratis

Matpenger

Matpenger for hel plass pr. mnd. Kr 520,00

Barnehageplass

Heltidsplass pr. mnd. ihht statens satser fra 1 januar Kr 3000,00

Vann og avløp

Vann

Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. årKr 1176,00
Vannavgift etter forbruk - ab. med vannmålerKr 10,00
Vannavgift etter areal - minsteareal - 150m2Kr 2.250,00
Tilkoblingsavgift lav sats, bruksareal inntil 200 kvm.Kr 20.000,00
Tilkoblingsavgift høy sats, bruksareal inntil 200 kvm.Kr 40.000,00
Arealtillegg lav sats, hver påbegynte 25 kvm.Kr 875,00
Arealtillegg høy sats, hver påbegynte 25 kvm.Kr 1.750,00

Avløp

Kloakkavgift fast del Kr 1.938,00
Kloakkavgift etter forbruk - ab. med vannmålerKr 23,43
Kloakkavgift etter areal - minstearealKr 5.271,00
Tilkoblingsavgift lav sats, bruksareal inntil 200 kvm.Kr 20.000,00
Tilkoblingsavgift høy sats, bruksareal inntil 200 kvm.Kr 40.000,00
Arealtillegg lav sats, hver påbegynte 25 kvm.Kr 875,00
Arealtillegg høy sats, hver påbegynte 25 kvm.Kr 1.750,00

Renovasjon

Brann og redning

Feieravgift

Feieravgift - Fra 2019 gjelder dette også fritidsboligerKr 612,00 pr. år

Brann-, trygghets- og utrykningsalarmer

Trygghetsalarm, pris pr. mnd.Kr 300,00
Brannalarm tilknyttet trygghetsalarmen, pris pr. mnd.Kr 150,00
Hovedalarm, bedrift (eks.mva)Kr 530,00
Alarm 2 bedrift (eks. mva)Kr 400,00
Alarm 3-9 bedrift, pr. alarm (eks.mva)Kr 265,00
Utrykningsavtale bedrift, tekniske alarmer (eks.mva)Kr 160,00
Gebyr for utrykning unødige brannalarmer (2 stk fri før gebyr)Kr 6.660,00
Gebyr for utrykning unødige tyverialarmer (2 stk fri før gebyr)Kr 3.600,00
Tilkoblingsavgift alarmerKr 2.860,00

Vei og trafikk

Parkering

Parkering - parkometer/automat pr. timeKr 21,00
Soneparkering - ansatt i sonen - 1 mndKr 298,00
Soneparkering - ansatt i sonen - 1 årKr 2.730,00
Soneparkering - ansatt i sonen - 6 mndKr 1.365,00
Soneparkering - beboer i sonen - 1 mndKr 298,00
Soneparkering - beboer i sonen - 1 døgnKr 37,00
Soneparkering - beboer i sonen - 6 mndKr 1365,00
Bobilcap - 1 døgnKr 290,00
Bobilcamp - 2 døgnKr 580,00
Næringskort - dagsparkeringKr 152,00
Næringskort - årsavtaleKr 7.350,00

Brøyting

Brøyteavgift for private veier kommende sesong - inntil 500mKr 3.500,00

Parkeringsbøter

Kontrollsanksjon

  • Lav sats: 330 kroner (hvis du bryter vilkår, som for eksempel krav til dokumentasjon, på steder med gratis parkering)
  • Normal sats: 660 kroner (hvis du ikke har betalt, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking)
  • Høy sats: 990 kroner (hvis du parkerer uten tillatelse på plass for forflytningshemmede)

Parkeringsgebyr

  • 900 kroner (ved feilparkeringer slik som å parkere på fortau, gangveg, sykkelveg, stans forbudt, inn- og utkjøring og andre parkeringer i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften.)

Gravplasser og park

Gravplasser og park

Stell av gravKr 1.300,00
Mosekrans til julKr 180,00
Oppsetting av gravKr 800,00
Tilføyning av gravsteinKr 715,00
Abonnement Blomstrende FlekkefjordKr 4.400,00

Skole og SFO

Søskenmoderasjon

Det gis 25% søskenmoderasjon fra og med barn 2 i SFO.

Har du flere barn i SFO, eller barn både i SFO og barnehage?
Det gis 25% søskenmoderasjon fra og med barn 2 i SFO. Har du barn i barnehage og SFO, gis det 25% moderasjon på SFO-plassen(e).

Søskenmoderasjon beregnes automatisk, og du trenger ikke søke. Søsken må være folkeregistrert på samme bosted-adresse.

Redusert foreldrebetaling

Ordningen med redusert foreldrebetaling gjelder fra august 2021 for elever på 1.- 4.trinn.

Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt for en SFO-plass. Ordningen gjelder for 1.-4.trinn.

Søknad om redusert foreldrebetaling gjøres ved å benytte dette skjemaet.

Foresattes skattemelding(er) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.

Vedtak vil gjelde fra måneden etter fullstendig søknad er mottatt, inkludert nødvendig dokumentasjon av husholdningens inntekt.

Søknadene behandles fortløpende.

SFO

 Pr. time Kr 48,00 25 % søskenmoderasjon f.o.m. 2. barn.
MaksprisKr 3 250,00 25 % søskenmoderasjon f.o.m. 2. barn.
KjøpetimeKr 70,0025 % søskenmoderasjon f.o.m. 2. barn.
KjøpedagKr 400,0025 % søskenmoderasjon f.o.m. 2. barn.
Matpenger pr. måltid Kr 14,00 

2. Private planforslag

2.1 Gebyr for arbeid med oppstart

2.1.1 Gebyr or planinitiativ

Gebyret for gjennomgang av planinitiativ inkluderer ett initiativ. Det påløper nytt gebyr for planinitiativ som inneholder feil/mangler ved første innsendelse og som må sendes inn på nytt.

Planinitiativ BeregningsenhetGebyr
Vnr. aGjennomgang av planinitiativPer planinitiativkr 6 200
Vnr. bPlaninitiativ som sendes inn flere gangerPer påfølgende planinitiativkr 3 100

2.1.2 Enkeltgebyrer for møter

Møter BeregningsenhetGebyr
Vnr. aOppstartsmøtePer planforslagKr 6 200
Vnr. bAvklaringsmøte med forslagsstiller/plankonsulent utover oppstartsmøtePer møteKr 3 720

2.1.3 Forhold til overordnede planer i kommunen

Dersom planinitiativet er i strid med kommune(del)planen skal det betales et tilleggsgebyr.

Planinitiativets forhold til overordnede planerBeregningsenhetGebyr
Vnr. aPlaninitiativ i strid med kommune(del)planPer planinitiativkr 3 720

2.1.4 Råd i planleggingen - prinsippavklaringer

Tilleggsgebyr for rådBeregningsenhetGebyr
Vnr. aSak til utvalg for samfunn/formannskapet/bystyret om å gi råd i en detaljreguleringssak (prinsippsaker) etter pbl § 12-8 første leddPer sakkr 24 800

2.1.5 Stans av planinitiativ

Tilleggsgebyr for politisk prøvelseBeregningsenhetGebyr
Vnr. aHvis forslagstiller krever at beslutningen om stans av planinitiativ skal legges frem for Utvalg for samfunn/bystyret for behandling etter pbl § 12-8 andre leddPer planinitiativkr 24 800

2.2 Mangelfulle plandokumenter

Det påløper tilleggsgebyr dersom planforslaget ikke leveres i fullverdig digital form. Gebyrene gjelder i de tilfeller kommunen har merarbeid ved retting av kartgrunnlag og/eller dokumenter.

Mangelfulle plandokumenterBeregningsenhetGebyr
Vnr. aTillegg for planforslag som ikke er levert etter gjeldende standard for kart og geografisk informasjonPer planforslagkr 3 720
Vnr. bTillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandlingPer planforslagkr 24 800

2.3 Gebyr for behandling av privat planforslag

2.3.1 Grunngebyr for planforslag

Grunngebyret påløper for alle planforslag og skal dekke arbeidet med en helt enkel plan.

GrunngebyrBeregningsenhetGebyr
Vnr. aPrivat planforslag, inkl. inntil to arbeidsmøter/dialogmøter med forslagsstiller/plankonsulentPer forslagkr 62 000

2.3.3 Planer med planprogram og/eller konsekvensutredning

For planforslag som krever konsekvensutredning (KU) eller planprogram skal det betales tilleggsgebyr.

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14BeregningsenhetGebyr
Vnr. aFor planer som krever planprogramPer planprogramkr 18 600
Vnr. bFor planer som krever konsekvensutredningPer planforslagkr 12 400

2.3.2 Møter underveis i planprosessen

Dersom det avholdes møter, skal det betales et gebyr for hvert møte.

MøterBeregningsenhetGebyr
Vnr. aArbeidsmøte/dialogmøte med forslagsstiller/plankonsulent utover to møter ref. § 2.3.1.Per møtekr 3 720

2.3.4 Arealformål og hensynssoner i planforslaget

Det skal betales tilleggsgebyr dersom planforslaget inneholder over 8 nye arealformål og/eller 4 nye hensynssoner. Arealformål i planforslaget defineres etter formål i kart- og planforskriftens vedlegg I.

Arealformål og hensynssonerBeregningsenhetGebyr
Vnr. aOver 8 arealformålPer planforslagkr 6 200
Vnr. bOver 4 hensynssonerPer planforslagkr 6 200

2.3.5 Arealgebyr for planens areal

Dersom planens areal er over 10 dekar, skal det betales tilleggsgebyr. Arealer som reguleres til LNF, offentlige grønnstruktur- og friluftformål, verneområder samt eksisterende offentlige trafikkområder skal ikke tas med i beregningen av arealgebyret.

Planens arealBeregningsenhetGebyr
Vnr. aPlanforslag der planens areal er fra 10 dekarPer planforslagkr 6 200

2.3.6 Tomter for bebyggelse

Planforslag med tillatt antall tomter for bebyggelse over fem skal betale tilleggsgebyr. Tomter hvor det ikke tillates bebyggelse inngår ikke gebyret.

Tomter for bebyggelseBeregningsenhetGebyr
Vnr. aFra og med 6 til og med 11 tomterPer planforslagkr 6 200
Vnr. bFra og med 12 tomterPer planforslagkr 12 400

2.3.7 Planforslag i sentrum eller i strandsonen

Dersom planforslaget gjelder områder innenfor kommunedelplan for sentrum eller i strandsonen, skal det betales et tilleggsgebyr. Det belastes kun ett gebyr dersom planforslaget både er i bykjernen og i strandsonen.

Planforslag i sentrum og strandsonenBeregningsenhetGebyr
Vnr. aPlanforslag i bykjernenPer planforslagkr 18 600
Vnr. bPlanforslag i strandsonenPer planforslagkr 9 300

2.3.8 Forhold til overordnede planer i kommunen

Dersom planforslaget er i strid med kommune(del)planen skal det betales et tilleggsgebyr.

Planforslagets forhold til overordnede planerBeregningsenhetGebyr
Vnr. aPlanforslag i strid med kommune(del)planPer planforslagkr 3 720

2.4 Utfylling og endring av plan

Ved utfylling eller endring av plan skal det betales gebyr.

Utfylling og endring av planBeregningsenhetGebyr
Vnr. aEndringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første leddPer planforslagFullt gebyr
Vnr. bEndringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd – som krever politisk behandlingPer søknadkr 24 800
Vnr. cEndringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd – som krever administrativ behandlingPer søknadkr 12 400

2.5 Gebyr ved avslutning av planprosess

Ved trekk av planinitiativ/forslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal det betales en andel av samlet gebyr avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Avslutning av planprosessBeregningsenhetGebyr
Vnr. aHvis saken trekkes før oppstartsvarsel eller planmyndigheten beslutter at initiativet skal stoppesPer planinitiativGebyr etter 2.1.1
Vnr. bEtter oppstartsmøtet, men før innsendelse av forslagPer planoppstartGebyr etter 2.1
Vnr. cAvslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunenPer planforslag50 % av gebyrer etter 2.3
Vnr. dGebyr ved avslag etter plan- og bygningsloven § 12-11Per planforslagFullt gebyr

2.6 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven som ikke faller inn under andre bestemmelser i dette kapitlet, faktureres etter medgått tid. Kommunens arbeid med utbyggingsavtaler kan etter avtale faktureres etter medgått tid.

TimeprisBeregningsenhetGebyr
Vnr. aGebyr for medgått tidPer timekr 1 240

3. Bygge- og delesaker

3.2 Grunngebyr

Kommunen fakturerer grunngebyr for alle saker, med mindre denne forskriften angir noe annet. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets art, kompleksitet, størrelse m.m. Dette er for eksempel mottak av søknad, innregistrering, journalføring, fordeling av sak og arkivering.

GrunngebyrBeregningsenhetGebyr
Vnr. aGrunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektroniske søknadsportalerPer søknadkr 1 260
Vnr. bGrunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-postPer søknadkr 1 890

3.3 Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Gebyret gjelder også for meldepliktige tiltak som ikke er søknadspliktige. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet. Gebyret skal også betales ved endring av bruksenhet.

RegistreringsgebyrBeregningsenhetGebyr
Vnr. aSøknadspliktige tiltakPer bruksenhetkr 630
Vnr. bMeldepliktige tiltak som ikke er søknadspliktigePer tiltakkr 945

3.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad

Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr per mangelbrev. Gebyret påløper fra første mangelbrev der tiltakshaver er representert ved ansvarlig søker (foretak). For andre påløper gebyret fra og med andre mangelbrev.

Mangelfull søknadBeregningsenhetGebyr
Vnr. aMangelbrevPer brevkr 1 260

3.5 Forhåndskonferanse og andre møter

Det skal betales gebyr for forhåndskonferanse eller andre møter. Gebyrene omfatter også forberedelser og etterarbeid/referat.

Forhåndskonferanse og andre møterBeregningsenhetGebyr
Vnr. aForhåndskonferansePer møtekr 4 410
Vnr. bDialogmøterPer møtekr 1 260

3.6 Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak – pbl § 20-4, jf. byggesaksforskriften §§ 3-1 og 3-2.

Fradeling

Oppretting av grunneiendom mv., jf. pbl § 20-1 mBeregningsenhetGebyr
Vnr. aDeling av eiendom i samsvar med reguleringsplanPer ny grunneiendomkr 3 780
Vnr. bDeling av eiendom i samsvar med reguleringsplan fra samme gnr. bnr. over 3 tomterPer ny grunneiendomkr. 1000
Vnr. cDeling av eiendom for øvrigPer ny grunneiendomkr 6 300
Vnr. dArealoverføringPer søknadkr 6 300
Vnr. eOppretting av anleggseiendomPer ny anleggseiendomkr 6 300
Vnr. fOppretting av nytt jordsameiePer jordsameiekr 6 300

Tiltak uten krav til ansvarlig foretak

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl 20-4BeregningsenhetGebyr
Vnr. aMindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og bPer tiltakkr 3 780
Vnr. bBruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 cPer tiltakkr 3 780
Vnr. cSkilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 dPer søknadkr 3 780
Vnr. dAlminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2Per tiltakkr 3 780
Vnr. eMidlertidige tiltak mv. jf. pbl § 20-4 cPer tiltakkr 3 780
Vnr. fAndre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver jf. pbl 20-4 ePer tiltakkr 3 780

3.7 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (med ansvarsrett) – pbl § 20-3

3.7.1 Bolig, fritidsbolig og andre bygg, jf. § 20-1 a og b.

For bygninger som er kombinasjonsbygg (både boligformål og annet enn boligformål), påløper det gebyr for hvert formål.

Bolig, fritidsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus til og med fire boenheter

Bolig, fritidsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus:BeregningsenhetGebyr
Vnr. aBoligbygg/fritidsboligbygg med inntil to boenheter Bygningstype 111-124, 161-163Per søknadkr 6 300
Vnr. bTillegg per boenhet utover to Bygningstype 131-136,Per boenhetkr 630

Store boligbygg over fire boenheter

Bolig, fritidsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus:BeregningsenhetGebyr
Vnr. a5 – 10 boenheter Bygningstype 141-159Per bygningkr 17 640
Vnr. b11 – 20 boenheter Bygningstype 141-159Per bygningkr 22 680
Vnr. cOver 20 boenheter Bygningstype 141-159Per bygningkr 32 760

Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og fritidsbolig

Tilbygg, påbygg eller underbyggBeregningsenhetGebyr
Vnr. aTilbygg, påbygg eller underbygg Bygningstype 111-183Per tiltakkr 6 300

Garasje, uthus, anneks, naust, båthus, sjøbu mv. til bolig og fritidsbolig

Søknadspliktig med ansvarsrett:BeregningsenhetGebyr
Vnr. aGarasje, uthus, naust, båthus, sjøbu mv. Bygningstype 181-183Per tiltakkr 6 300
Vnr. bAnneks Bygningstype 181-183Per tiltakkr 6 300

Andre bygninger enn bolig

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1, a og bBeregningsenhetGebyr
Vnr. aIndustri-/næringsbygg og landbruksbygg Bygningstype 211-249Per tiltakkr 22 680
Vnr. bKontor- og forretningsbygg Bygningstype 311-330Per tiltakkr 31 500
Vnr. cØvrige næringsbygg og offentlige bygg Bygningstype 411-840Per tiltakkr 37 800
Vnr. dTilbygg og påbygg mv. til annet enn boligPer tiltakkr 18 900

Andre tiltak enn bygninger (konstruksjoner og anlegg)

Røranlegg. ledningsanlegg mv.BeregningsenhetGebyr
Vnr. aRøranlegg, ledningsanlegg mv.Per søknadkr 6 300
Vnr. bSjøkollektorPer søknadkr 6 300
Vnr. cOppdrettsanleggPer anleggkr 18 900
Vnr. dTilleggsgebyr ved kontroll av tinglyste rettigheterPer søknadkr 1 890
Svømmebasseng, dam/brønn ol.BeregningsenhetGebyr
Vnr. aSvømmebasseng, dam/brønn og lignendePer tiltakkr 6 300
Vnr. bBrygge, molo, kai ol.Per tiltakkr 6 300

3.7.3 Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak, jf. § 20-1 d.

Gebyr beregnes i prosent av gebyret for sakstypen det endres til

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 dBeregningsenhetGebyr
Vnr. aBruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak/ bygning som har eller får varig oppholdPer søknad100 % av gebyr etter tabell i 3.7.1
Vnr. bBruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak/ bygning som ikke har eller får varig oppholdPer søknad50 % av gebyr etter tabell i 3.7.1

3.7.4 Riving av tiltak, jf. § 20-1 e.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 eBeregningsenhetGebyr
Vnr. aRiving mv. bygninger, konstruksjoner og anleggPer tiltakkr 6 300

3.7.5 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, jf. § 20-1 f.

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonerBeregningsenhetGebyr
Vnr. aSanitærinstallasjoner, ventilasjons/slokke-/ antenne/energiforsyningsanlegg, heis og lignendePer tiltakkr 3 780
Vnr. bSkorstein, trappeheis, slukbytter og hulltaking i brannskillePer tiltakkr 3 150
Vnr. cEndring i bygningers bærekonstruksjonerPer tiltakkr 3 780
Vnr. dLehus, sykkelstativ/-hotell og andre typer bymøblerPer søknadkr 3 780
Vnr. eNedgravde avfallscontainere, energibrønnpark, og lignende tiltak under grunnenPer søknadkr 6 300
Vnr. fPullerter for fortøyning av fartøy og andre sikringstiltakPer søknadkr 6 300
Vnr. gStatuer, minnesmerker og andre kunstverkPer søknadkr 3 780

3.7.2 Fasadeendring, jf. pbl § 20-1 c

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 cBeregningsenhetGebyr
Vnr. aFasadeendring på bygg, konstruksjon eller anleggPer søknadkr 6 300

 

3.7.6 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, jf. § 20-1 g

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 gBeregningsenhetGebyr
Vnr. aSammenføyning av bruksenheter i bolig mv.Per søknadkr 3 780
Vnr. bOppdeling av bruksenheter i bolig mv.Per ny boenhetkr 3 780

3.7.7 Oppføring av innhegning mot vei og skilt og reklame, jf. § 20-1 h og i

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og iBeregningsenhetGebyr
Vnr. aInnhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm, gjerder, voller, murer m.m.)Per tiltakkr 3 780
Vnr. bSkilt på fasadePer tiltakkr 3 780
Vnr. cAndre skiltPer tiltakkr 3 780

3.7.8 Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. § 20-1 j.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 jBeregningsenhetGebyr
Vnr. aPlassering av midlertidig bygninger, konstruksjoner og anlegg for varig opphold, som skal stå i inntil to årPer tiltakkr 6 300

3.7.9 Vesentlig terrenginngrep, jf. § 20-1 k

Vesentlige terrenginngrepBeregningsenhetGebyr
Vnr. aVesentlige terrenginngrep, tiltaksklasse 1Per søknadkr 6 300
Vnr. bVesentlige terrenginngrep, tiltaksklasse 2 og 3Per søknadkr 11 340

3.7.10 Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass, jf. § 20-1 l.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 lBeregningsenhetGebyr
Vnr. aAnlegg av veiPer tiltakkr 6 300
Vnr. bParkeringsplassPer tiltakkr 6 300
Vnr. cLandingsplassPer tiltakkr 6 300
Vnr. dTorg og møteplasserPer tiltakkr 6 300
Vnr. eLekeplassPer tiltakkr 6 300

3.8 Tilleggsgebyr for SEFRAK-registrerte bygninger, vernede områder/hensynssoner og kulturminner

Verneverdige bygninger, vernede områder og kulturminnerBeregningsenhetGebyr
Vnr. aHvis søknad gjelder tiltak på SEFRAK-registrerte bygninger med rød trekant eller tiltak i vernede områder/hensynssoner bevaring kulturmiljø/Riksantikvarens NB!- registerPer søknadkr 2 520
Vnr. bHvis søknad gjelder tiltak som berører registrerte kulturminnerPer søknadkr 1 260

3.9 Midlertidig brukstillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattestBeregningsenhetGebyr
Vnr. aMidlertidig brukstillatelsePer søknadkr 3 780
Vnr. bTrinnvis igangsetting ut over 1. gang, jf. pbl. § 21-4, 3. leddPer tillatelsekr 3 780
Vnr. cFerdigattest der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gittPer søknadkr 3 780

3.10 Dispensasjon

Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.

Dispensasjon etter pbl § 19-1BeregningsenhetGebyr
Vnr. aSøknad om dispensasjon fra plankrav i kommune-, kommunedel- og reguleringsplanPer forholdkr 7 560
Vnr. bSøknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø (ikke drivhus)Per forholdkr 10 710
Vnr. cSøknad om dispensasjon fra arealformål i kommune-, kommunedel- og reguleringsplanPer forholdkr 10 710
Vnr. dSøknad om dispensasjon fra andre forhold i plan og/eller pbl med tilhørende forskrifter, samt andre forhold som ikke er særskilt nevntPer forholdkr 10 710
Vnr. eSøknad om dispensasjon for drivhus inntil 15 m2 i 100-metersbeltetPer søknadkr 3 780
Vnr. fTillegg for politisk behandlingPer søknadkr 8 820

Ved flere dispensasjoner fra samme plan er maksimalbeløp høyeste enhetsgebyr x 2.

3.11 Andre vurderinger

Andre vurderingerBeregningsenhetGebyr
Vnr. aTiltak på eksisterende byggverk (fravik fra TEK), pbl § 31-2, 4. leddPer fravikkr 1 890
Vnr. bGodkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-8Per søknadkr 1 890
Vnr. cGodkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23- 7, jf. SAK § 11-4Per foretakkr 3 780

Det gebyrlegges kun tre fravik per søknad.

3.12 Revidert søknad og tegninger

Med revidert søknad menes endringer det søkes om, etter at rammetillatelse eller ett-trinns tillatelse er gitt, og før bygget eller tiltaket har fått ferdigattest.

Endring av tiltakBeregningsenhetGebyr
Vnr. aSøknadspliktig endring av tiltakPer søknadkr 3 780

3.13 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslagBeregningsenhetGebyr
Vnr. aSak som trekkes før vurdering eller som avvisesPer sakGrunngebyr
Vnr. bSak som trekkes av søker/tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtakPer sakGrunngebyr + 30 % av saksbehandlingsgebyr
Vnr. cSak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra ansvarlig søker eller tiltakshaverPer sakGrunngebyr + mangelbrev
Vnr. dSak som kommunen avslårPer sakFullt gebyr

3.14 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven som ikke faller inn under andre bestemmelser i dette kapitlet, faktureres etter medgått tid. Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon.

TimeprisBeregningsenhetGebyr
Vnr. aGebyr for medgått tid i bygge- og delesakerPer timekr 1 260

4. Eierseksjonering

4.1 Grunngebyr

Kommunen fakturerer grunngebyr for alle saker, med mindre denne forskriften angir noe annet. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets art, kompleksitet, størrelse m.m. Dette er for eksempel mottak av søknad, innregistrering, journalføring, fordeling av sak og arkivering.

GrunngebyrBeregningsenhetGebyr
Vnr. aGrunngebyrPer søknadkr 1 080

4.2 Mangelfull søknad

Dersom søknad ikke følger kravene i eierseksjonsloven § 11 og kommunen må sende mangelbrev, påløper et tilleggsgebyr

MangelbrevBeregningsenhetGebyr
Vnr. aMangelbrevPer brevkr 810

4.3 Oppretting av eierseksjoner, nybygg

Det beregnes gebyr for maksimalt 20 seksjoner

Oppretting av eierseksjoner, nybygg boligBeregningsenhetGebyr
Vnr. aFor én til fire seksjonerPer søknadkr 6 480
Vnr. bFor fem til åtte seksjonerPer søknadkr 7 560
Vnr. cFra ni seksjoner, tillegg per ny seksjonPer seksjonkr 540
Oppretting av eierseksjoner, nybygg næringBeregningsenhetGebyr
Vnr. dFor én til fire seksjonerPer søknadkr 4 860
Vnr. eFor fem til åtte seksjonerPer søknadkr 5 670
Vnr. fFra ni seksjoner, tillegg per ny seksjonPer seksjonkr 410

4.4 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg

Det beregnes gebyr for maksimalt 20 seksjoner.

Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg boligBeregningsenhetGebyr
Vnr. aFor én til fire seksjonerPer søknadkr 7 560
Vnr. bFor fem til åtte seksjonerPer søknadkr 8 640
Vnr. cFra ni seksjoner, tillegg per ny seksjonPer seksjonkr 540
Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg næringBeregningsenhetGebyr
Vnr. dFor én til fire seksjonerPer søknadkr 5 670
Vnr. eFor fem til åtte seksjonerPer søknadkr 6 480
Vnr. fFra ni seksjoner, tillegg per ny seksjonPer seksjonkr 410

4.5 Reseksjonering i seksjonert sameie hvor minst en av bygningene er et eksisterende bygg

Det beregnes gebyr for maksimalt 20 seksjoner.

ReseksjoneringBeregningsenhetGebyr
Vnr. dFor én til fire seksjonerPer søknadkr 8 640
Vnr. eFor fem til åtte seksjonerPer søknadkr 9 720
Vnr. fFra ni seksjoner, tillegg per ny seksjonPer seksjonkr 810

4.6 Sletting/oppheving av seksjonert sameie

Sletting/oppheving av seksjonert sameieBeregningsenhetGebyr
Vnr. aSaksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendomPer søknadkr 1 080

4.7 Tilleggsgebyr

Gebyr kommer i tillegg til behandlingsgebyret.

TilleggsgebyrBeregningsenhetGebyr
Vnr. aGebyr for befaringPer befaringkr 2 160
Vnr. bTilleggsgebyr ved seksjonering av anleggseiendomPer sakkr 3 240

4.8 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslagBeregningsenhetGebyr
Vnr. aSak som trekkes før vurdering eller som avvisesPer sakGrunngebyr
Vnr. bSak som trekkes av søker/tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtakPer sakGrunngebyr + 30 % av saksbehandlingsgebyr
Vnr. cSak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra ansvarlig søker eller tiltakshaverPer sakGrunngebyr + mangelbrev
Vnr. dSak som kommunen avslårPer sakFullt gebyr

4.9 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyrpliktig arbeid etter eierseksjonsloven som ikke faller inn under andre bestemmelser i dette kapitlet, faktureres etter medgått tid. Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon.

TimeprisBeregningsenhetGebyr
Vnr. aGebyr for medgått tid i seksjoneringssakerPer timekr 1 080

5. Oppmålingsforretning

5.4 Oppmålingsforretninger som krever delingstillatelse

Samlet gebyr består av både saksbehandlingsgebyr og gebyr ved oppmåling i marka. Dersom saken ikke krever oppmåling i marka, påløper kun saksbehandlingsgebyr.

Gebyr for saksbehandling

Gebyret dekker kommunens saksbehandling i forbindelse med oppmålingsforretningen som krever delingstillatelse, samt registrering i matrikkelen.

Gebyr for saksbehandling

Gebyret dekker kommunens saksbehandling i forbindelse med oppmålingsforretningen som krever delingstillatelse, samt registrering i matrikkelen.

Gebyr for saksbehandlingBeregningsenhetGebyr
Vnr. aOppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, samt arealoverføringPer eiendomkr 18 563
Vnr. b- Tillegg for oppretting av flere matrikkelenheterPer ny matrikkelenhetkr 2 970
Vnr. cOppretting av uteareal på eierseksjon, inntil to tilleggsdelerPer eierseksjonkr 18 563
Vnr. d- Tillegg for flere tilleggsdeler utover toPer tilleggsdelkr 2 970
Vnr. eRegistrering av anleggseiendomPer eiendomkr 18 563
Vnr. fPunktfestePer punktfestekr 18 563
Vnr. gOppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretningPer matrikkelenhetkr 2 970

Gebyr ved oppmåling i marka

Dersom kommunen må ut og måle i marka, påløper oppmøtegebyr og gebyr per grensepunkt, i tillegg til gebyr for saksbehandling. Oppmøtegebyr skal dekke oppmøte og reisetid. Gebyret per grensepunkt skal dekke tiden det tar å gjennomføre oppmålingsarbeidet. Sammenfallende grensepunkt telles som ett. For grensepunkt i buer betales det for inntil tre grensepunkt per bue, selv om antall målte grensepunkt er flere.

Gebyr ved oppmåling i markaBeregningsenhetGebyr
Vnr. aOppmøtegebyrPer oppmålingsforretningkr 3 960
Vnr. bGrensepunkt som merkes og måles i markaPer grensepunktkr 495

5.5 Oppmålingsforretninger som ikke krever delingstillatelse

Samlet gebyr består av både saksbehandlingsgebyr og gebyr ved oppmåling i marka. Dersom saken ikke krever oppmåling i marka, påløper kun saksbehandlingsgebyr.

Gebyr for saksbehandling

Gebyret dekker kommunens saksbehandling i forbindelse med oppmålingsforretningen som ikke krever delingstillatelse, samt registrering i matrikkelen.

Gebyr for saksbehandlingBeregningsenhetGebyr
Vnr. aGrensejusteringPer søknadkr 8 910
Vnr. bArealoverføring til offentlig vei og jernbanePer søknadkr 3 960
Vnr. cGrensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenserPer søknadkr 8 910
Vnr. dKlarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning, med synlige/kjente grensepunktPer søknadkr 8 910
Vnr. eKlarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning, uten synlige grensepunkt i terrengPer søknadkr 8 910
Vnr. fSammenslåing av eiendommerPer matrikkelenhetkr 0

Gebyr ved oppmåling i marka

Dersom kommunen må ut og måle i marka, påløper oppmøtegebyr og gebyr per grensepunkt, i tillegg til gebyr for saksbehandling. Oppmøtegebyr skal dekke oppmøte og reisetid. Grensepunktgebyr skal dekke tiden det tar å gjennomføre oppmålingsarbeidet. Sammenfallende grensepunkt telles som ett. For grensepunkt i buer betales det for inntil tre grensepunkt per bue, selv om antall målte grensepunkt er flere.

Gebyr ved oppmåling i markaBeregningsenhetGebyr
Vnr. aOppmøtegebyrPer oppmålingsforretningkr 3 960
Vnr. bGrensepunkt som måles i markaPer grensepunktkr 495

5.6 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

AnnetBeregningsenhetGebyr
Vnr. aArbeid med referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense eller stedbunden rettighet, jf. matrikkelforskriften § 44Per timekr 990
Vnr. bUtarbeidelse av matrikkelbrev inntil 10 siderPer brevKr 175
Vnr. cUtarbeidelse av matrikkelbrev over 10 siderPer brevKr 350

Gebyrpliktig arbeid etter matrikkellova som ikke faller inn under andre bestemmelser i denne forskriften, faktureres etter medgått tid. Timeprisen dekker saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon.

Annet fakturerbart arbeidBeregningsenhetGebyr
Vnr. aGebyr for medgått tidPer påbegynt timekr 990