Den 30. desember gikk et ras fra Meiseveien og ned mot Stangsvingen. Som følge av raset ble gangveien mellom Stangsvingen og Kråketona sperret av, men 17. januar åpner den igjen for ferdsel.