I desember 2023 gjennomførte Mattilsynet en inspeksjon av de fire vannverkene i kommunen; Nygård, Sira, Hidra og Gyland. Bakgrunnen for inspeksjonen er et nasjonalt tilsynsfokus på vannbehandling og hygieniske barrierer.

Inspeksjonsrapporten med vurderingen fra Mattilsynet er klar: 

Vår vurdering er at dere leverer hygienisk trygt drikkevann. Dere har en vannbehandling som er tilpasset råvannskvaliteten, og gode rutiner for drift og vedlikehold

Det ble ikke funnet forhold som trenger videre oppfølging fra Mattilsynet.