Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Hjemmetjenesten: 418 69 400

Avdelingsleder: Lillian Eie Petersen : 95 85 55 97
Avdelingsleder: Elin Loga : 481 10 977

Leder: Liv Karen Snerthammer
Mobil leder: 468 89 522
E-post: lks@flekkefjord.kommune.no

 

Lister Miljørettet helsevern

Kommer når stillinger er besatt. 

Hidra omsorgssenter

Telefon: 38 32 84 00

Leder: Nina Jansen Nilsen (fungerende avdelingsleder)
Mobil leder: 954 90 554
E-post: nina.jansen.nilsen@flekkefjord.kommune.no

Besøk: Fidjeveien 65, 4432 Hidra

Sundeheimen

Telefon: 38 32 84 10
Kjøkkenet på Sundeheimen: 94 17 22 18

Leder: Charlotte Tønnessen Tveit
E-post: Charlotte.Tonnessen@flekkefjord.kommune.no

Besøk: Sundegaten 24, 4400 Flekkefjord

Sykehjem - Tjørsvågheimen

Tjørsvågheimen
Tlf: 38 32 83 00 / 96 09 25 00
AB1: 96 09 25 20
AB2: 96 09 25 30
AB3: 96 09 25 40
D2: 96 09 25 50
D3: 96 09 25 60
E2: 96 09 25 70

E-post: ellen.barth.larsen@flekkefjord.kommune.no

Leder: Ellen Barth Larsen
Mobil leder: 94 53 28 68

Besøk: Tjørsvågveien 23, 4404 Flekkefjord

Kjøkken

Enhetsleder for kjøkken - Trond Vågsvoll
Tlf leder: 94 51 06 96
Tlf avdeling: 96 09 25 15
E-post: trond.vagsvoll@flekkefjord.kommune.no

Habilitering

Enhetsleder for habilitering
Elisabeth G. Spikkeland
E-post: elisabeth.spikkeland@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 46 88 92 02 | 38 32 83 80

Helse og livsmestring

Leder: Britt Monika Strømland
Mobil leder: 94 52 14 07
Telefon avdeling: 38 32 83 80
E-post: britt.monika.stromland@flekkefjord.kommune.no

Forvaltningsenheten i helse og omsorg

Leder: Anne Modalsli Grøtteland
Mobil leder: 48 19 15 18
Telefon avdeling: 38 32 83 83
Telefonkø: 90 20 75 33
E-post: forvaltningsenheten.ho@flekkefjord.kommune.no

Tjørsvåg aktivitetssenter

Telefon: 96 09 25 12

Leder: Unni Kydland
Tlf: 96 09 25 13

Frivillig koordinator: Kaia Merethe Feed Bruhjell
Tlf: 992 07 934

Besøk: Tjørsvågveien 23, 4404 Flekkefjord

Syn og hørselskontakt

Bjørnar Stenberg
Tlf: 468 25 482
E-post: bjornar.stenberg@flekkefjord.kommune.no

Flekkefjord Frivilligsentral

Leder: Marianne Hafte
Tlf: 94 14 89 44
E-post: marianne.hafte@flekkefjord.kommune.no

Frisklivssentralen

E-post: frisklivssentralen@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 94 50 84 63 / 38 32 88 40
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00