245896901_10159486035308498_7777371514937464749_n

Programmering i skolen

Programmering og koding spiller en viktig rolle i den nye læreplanen, og Flekkefjord kommune har nylig blitt tildelt midler nettopp til dette. Elevene på Hidra skole bør være bedre forberedt på denne delen av vår digitale verden enn de fleste!

De har nemlig laget en interaktiv by, i et tverrfaglig prosjekt, med melkekartonger som hus, og selvprogrammerte trafikklys, gatelys, vindmøller og biler i landskapet rundt!

Å være en god programmerer innebærer at du er både nysgjerrig, skapende og nytenkende – og ikke minst at du tåler å feile underveis.

Hidraelevenes innsats har ikke gått upåaktet hen. De er omtalt på Utdanningsdirektoratet facebooksider. Der forteller lærer Bjørnar Waage om prosessen:

Jeg som lærer var stort sett alene i disse timene og elevene jobbet med svært mange ting. Jeg hadde ikke tid til å studere koden deres i timen. Derfor måtte jeg be dem om å prøve å løse problemene som oppstod selv, og det klarte de som regel.

Mens noen programmerte, malte andre husene i kunst- og håndverktimene, eller laget underlaget byen er bygget på i sløyden. Elevene jobbet med det de likte best selv, men alle fikk prøve seg som programmerere, og stod noen fast, så hjalp de hverandre videre.

Prosessen

Slik gikk de fram på Hidra skole:

  1. Elevene fikk i oppgave å samle på melkekartonger fra begynnelsen av året. Kartongene ble samlet og satt sammen og malt til fine hus som en del av kunst og håndverk.
  2. I matematikk jobbet elevene med innføring i blokkprogrammering. Det var her ideen om å lage en by av husene kom.
  3. Elevene hadde en idemyldring for å finne ut hvordan en slik by kunne lages, hvordan den skulle se ut, og hvordan de kunne lage bevegelige elementer for å skape liv i byen.
  4. Deretter valgte elevene hva de ønsket å jobbe med og byen ble jobbet frem. Noen tegnet kart over hvordan byen skulle se ut, andre gjorde grunnarbeid med å male og skru sammen plater de fant på sløyden. Resten av elevene begynte å programmere trafikklys, gatelys, vindmøller og biler. Alt av bevegelige deler i byen er laget med micro:bit.
  5. Den ferdige byen ble presentert for resten av skolen. Elevene fortalte om prosessen og demonstrerte hvordan vindmøllene, trafikklysene og bilene fungerte. Elevene var svært stolt av resultatet.

Hentet fra Utdanningsdirektoratets facebooksider