Flekkefjord kommune reviderer sine mål for elg, hjort og rådyr. 

Forvaltningsmål og styringsverktøy i Flekkefjord kommune:

Punkt Mål-parameter  Dagens Situasjon  Kortsiktig mål  Langsiktig mål  Styringsverktøy  måloppnåelse 
1 Slaktevekt elgkalv  Ca. 50 kg (2022)  52  55  Skyte skrapdyr og spare gode produksjon kalver Middels sjanse 
2 Andel elgku med kalv  0,52 (2022)  0,55  0,6  Spare store kuer  Stor sjanse 
3 Sett elgku pr okse  2,43 (2022)  2,2  Senke ku/okseforholdet  Middels sjanse 
4 Slaktevekt hjortekalv  27 kg (2022)  28 kg  30  Stabilisering av bestanden   Stor sjanse 
5 Kalv pr kolle  0,57 (2022)  0,57  0,57 Stabilisering av bestand  Stor sjanse 
6 Sett kolle pr bukk  1,65 (2022)  1,65 1,65  Senke kolle/okseforhold  Stor sjanse 
7 Beiteskader  Udokumentert  dokumentere  5% 

Beiteskader hjort Agder 

oppfordre viltlag til og sette av kvote til skadedyr

Stor sjanse 

 

For å få tilstrekkelig datagrunnlag har en tatt med Kvinesdal i tillegg til Flekkefjord. 

Kom med innspill

Du kan sende dine innspill til Trond.Konstali@flekkefjord.kommune.no eller post@flekkefjord.kommune.no

Merk med saksnr. 23/00894

Høringsfristen er 15 februar 2024.