Flekkefjord kommune har følgende høringsuttalelse til Strømprisutvalgets rapport:

1. For å sikre like konkurransevilkår, lavere og mer forutsigbare priser i Lister som en del av NO2, må prisutjevnende tiltak mellom de ulike budområdene i Norge iverksettes umiddelbart. 

2. Overføringskapasiteten mellom de ulike budområdene i Norge må styrkes. Det gjelder spesielt kraftledningsnettet mellom Sørlandet og Østlandet. 

3. Flaskehalsinntektene til Statnett må fordeles etter hvor de har oppstått.

Om Strømprisutvalgets rapport

Strømprisutvalget, nedsatt av Olje- energidepartementet i februar 2023, overleverte rapporten «Balansekunst» til olje- og energiministeren den 12. oktober samme år. 

Strømprisutvalgets mandat var å utrede og drøfte ulike modeller som kan bidra til mer stabile, forutsigbare og konkurransedyktige priser til husholdninger, industri og næringsliv, samt sikrer investeringer i fornybar energi. 

Her finner du rapporten