Stabssjefen erstatter det som tidligere het kommunalsjef for utvikling og virksomhetsstøtte. Det er Kirsten Mauland som har hatt denne kommunalsjefstillingen. Hun trer over i pensjonistenes rekker til nyttår. 

Anne-Kathrine har vært en del av Flekkefjord kommune siden 2012, og hun har hatt en rekke roller, inkludert byggesaksbehandler, fagansvarlig, enhetsleder, utvalgssekretær, seniorrådgiver og stedfortreder for kommunalsjefen for samfunn og teknikk. På fritiden bruker hun mest tid sammen med barna, arbeider i hagen, jobber med husprosjekter eller ute på motorsykkel.

- Jeg trives veldig godt i Flekkefjord kommune og har stor glede i å gå på jobb. Det tenker jeg nok også gjenspeiler seg i mitt humør og i min samhandling med kolleger. Jeg er opptatt av å møte alle med respekt og åpenhet. Det gir meg et stort påfyll både faglig og personlig å jobbe innenfor dette området i kommunen, sier Anne-Kathrine.

I sin rolle som stabssjef får hun ansvaret for flere viktige fagområder som HR, digitalisering, regnskap og lønn, informasjon og kommunikasjon, internkontroll og kvalitetssikring, politisk sekretariat, beredskap, dokumentsenter og kommunens vikarsentral. I tillegg fungerer stabssjefen som rådmannens stedfortreder. 

- Jeg ser frem til å jobbe videre med å skape gode og fremtidsrettede tjenester på tvers i organisasjonen til andre ansatte og ledere, og ut mot innbyggerne, sier Anne-Kathrine. 

Da stillingen ble lyst ut i august i år, mottok vi totalt 13 søknader.