Trim hekken!

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei, fortau eller gang- og sykkelvei, eller ligger eiendommen din inntil et veikryss eller vei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss - ifølge Vegtrafikkloven!

God sikt er en forutsetning for trafikksikkerhet. Derfor er det viktig å jevnlig klippe trær, hekker og busker mot vei, så de ikke hindrer sikten og blir til fare for trafikksikkerheten.

Slik sørger du for fri sikt i avkjørselen din

 

Alternativ 1 Alternativ 2

Høydegrense

0,5 meter

Flytting av gjerde/hekk

R 3H 8Tj 324gJkGN 0BAAAAoQ 2AAAECG 0AAAgQ 2gAAECC 0AQAgQGgDAECA 0AYAgAChDQAAAUIbAAAChDYAAAQIbQAACBDaAAAQILQBACBAaAMAQIDQBgCAAKENAAABQhsAAAKENgAABAhtAAAIENoAABAgtAEAIEBoAwBAgNAGAIAAoQ 0AAAFCGwAAAoQ 2AAAECG 0AAAgQ 2gAAECC 0AQAgQGgDAECA 0AYAgAChDQAAAUIbAAAChDYAAAQIbQAACBDaAAAQILQBACDgC 5aJKdT 0pPxEAAAAAElFTkSuQmCC

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen.

Klipp enten hekken din slik at den holdes under 0,5 meter (alternativ 1) eller flytt gjerde og/eller hekk utenfor frisiktsonen, merket med rosafarge (alternativ 2)

Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din skal du kunne se midten på gang- og sykkelvegen 30 meter til hver side.

Merk at frisiktsonen bør utvides utover 30 meter dersom gang- og sykkelvegen heller og syklistene holder høy fart.

 

 

B 4aYzvrb 96htAAAAAElFTkSuQmCC

' byFrLLKAAAAAASUVORK 5CYII=

Hvis avkjørselen din munner ut i vegen må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan.

Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rødstiplet strek. Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen.

Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se vegen 45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t, og videre øker avstandene med farten slik figuren illustrerer.