Trafikksikkerhetsutvalget skal lage en ny trafikksikkerhetsplan for Flekkefjord kommune. Mye har skjedd siden gjeldende plan ble vedtatt av bystyret i 2008.

Som et ledd i arbeidet med ny plan, inviterer trafikksikkerhetsutvalget kommunens lag og foreninger og ikke minst dere innbyggere til å komme med innspill til trafikksikkerhetstiltak i kommunen. En del av punktene i den gamle planen er utbedret og noen er fortsatt aktuelle, men vi ser at det er behov for nye innspill både fra sentrum og distriktene. Innspillene blir fulgt opp av utvalget og danner grunnlaget for en ny trafikksikkerhetsplan som vi har som mål å få klar til godkjenning i løpet av 2021.

Innspill til ny trafikksikkerhetsplan sendes som e-post til trafikksikkerhetsutvalgets leder innen fredag 16.april. E-postadresse: inglil@flekkefjordpolitiker.no