Studenter med planer for østsiden av sentrum

Studenter ved Arkiteksthøgskolen i Oslo (AHO) har i løpet av studieåret 2020-21 arbeidet med planer og muligheter for norske småbyer. En av byene de har studert er Flekkefjord. I løpet av våren i fjor var 15-20 studenter på besøk og befaring hos oss, og har siden utarbeidet muligheter for byen.

Flekkefjord kommune og rådmann Bernhard Nilsen har tatt imot representanter fra AHO ved flere anledninger, og Nilsen er glad for at Flekkefjord er satt under lupen:

Det er spennende at byen vår har vært objekt for en slik undersøkelse. Poenget her er ikke nødvendigvis å skape enighet, men en bredere debatt og å få et blikk utenfra, sier han.

Det er østsiden av Flekkefjord studentene har lagt sitt fokus på, og Jørgen Tanberg og Andreas Kalstevit, som jobber på høgskolen, har allerede lagt frem noen av ideene for blant annet lokale arkitekter, politikere og entreprenører.

På østsiden av byen er det mer ledig plass enn på vestsiden, og studentene våre ser et stort potensiale for utvikling der. Solforholdene er vel så gode som på vestsiden, og nærheten til vannet gir nok av muligheter, er Kalstveits beskjed.

I dag, 16. september, presenteres arbeidet for bystyret.

Tre styrende prinsipper

Studentene har laget både planer og prinsipper for østsiden av Flekkefjord. De har fått frihet til å tenke bredt, og har arbeidet etter tre styrende prinsipper:

  • Østsiden som boligområde: Det er gode forhold for bygging av attraktive boliger også på østsiden. Boligene kan bygges for kontakt med fjorden, uten at offentligheten mister kontakten med den. Boligene kan være for fastboende, for utleie og feirebesøk, eller benyttes som seniorboliger.
  • Nye knutepunkter: Østsiden bør speile og være likeverdig vestsiden, med bygninger og små intime byrom. Det kan reises nye offentlige bygninger som knytter sammen denne siden av byen – som et nytt innovasjonssenter (med auditorium, kontorbygg, gym eller lignende), eller barnehage/skole.
  • Et grønt belte: Sundeparken fremstår som en viktig grønn struktur i byen, og kanskje kan den forlenges? Et lengre grønt belte, muligens ved hjelp av en promenade, kan bidra til å koble også denne delen av byen tettere til vannet. Kanskje kan bobilparken flyttes enda nærmere fjorden, som et resultat av promenaden?

Innspill og diskusjon

Studentenes forslag har allerede satt sinn i bevegelse, og innspill har kommet på møtene med de ulike aktørene:

Jeg liker godt tanken om å lage et grønt belte, det binder sammen hele byen og skaper nye ruter

Det er bra med nye boliger, men vi må ikke bygge dem for høye. Flekkefjord skal fremstå som åpen når du kommer ned Trolldalen

Vi må ikke glemme parkeringsplassene her, de er nødvendige for besøkende og for næringslivet

Flekkefjord er hele Norges bobil-by, nå må vi sikte oss inn på å bli båt-byen også

Praten går videre på møtet i bystyret i kveld.