Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innsyn og åpenhet

Møteportal for politikere

Informasjon om møteportal for politikere. Løsningen byttes ut i løpet av 2. kvatal 2020. 

Folkevalgtes rett til innsyn

Reglement for bystyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter. Vedtatt av Flekkefjord bystyre 13.02.2014.

Arkivplan


  • Offentlige organ skal til enhver tid ha en ajourført arkivplan som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Arkivplanen skal også vise hvilke instrukser, regler, planer m.m. som gjelder for arkivarbeidet i organet.

  • En arkivplan er et virkemiddel for å sikre kvalitet i arkivene og i virksomhetens dokumentasjonsforvaltning.

  • Brukt riktig kan den være et viktig styringsverktøy, som dokumenterer risikovurderinger og internkontrolltiltak for å møte risiko, og som sikrer at virksomheten forvalter dokumenter og øvrig informasjon som en ressurs. 


1