Det er vår og hekken på eiendommen din begynner igjen å strekke på seg. Nullvisjonen Agder fortsetter arbeidet sitt med å få ned antallet drepte og skadde i trafikken. I år er de kommet med en brosjyre som viser viktigheten av å holde nede hekker og busker for trafikksikkerhetens skyld.

Trimmede buskvekster kan utgjøre en stor forskjell for bilisters oversikt over trafikkbildet med sine sårbare syklister og gående.

Så, ta ansvar, vær med og bidra til større sikkerhet i lokalmiljøet: Barber hekken!

Det er viktig at:

  • Hekken din ikke hindrer sikten i krysset
  • Hekken din ikke blir høyere enn 50 cm i frisiktsonen

Detaljene finner du i brosjyren!