Forlenget

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir forlenget, med enkelte justeringer. For perioden november-desember vil kravet til omsetningsfall bli lempet på, fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent. Samtidig vil maksimalt støttebeløp per bedrift/konsern blir redusert fra 20 millioner til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

500 millioner av regjeringens varslede 1 000 millioner til kommunal kompensasjonsordning bevilges i nysalderingen for 2021. Det vil konkret si at 500 mill. kr i nye midler til den kommunale kompensasjonsordningen overfor privat næringsliv som tildeles nå på tampen av inneværende år. Midlene kommer altså i tillegg til 208 millionene (til 47 kommuner) som kom i forrige restrunde.

Nasjonal kompensasjonsordning

Her er info om den nasjonale kompensasjonsordningen som alle bedrifter kan søke til hvis de tilfredsstiller kriteriene. Portalen blir aktivisert igjen når videreføringen av ordningen blir klarert.

Linken: https://kompensasjonsordning.brreg.no/

I den grad bedriftene trenger mer informasjon så kan de ringe næringssjefen.

Lønnsstøtte

Dette webseminaret er nyttig i forhold til bedrifter som vil søke om lønnsstøtte etter den nye ordningen. https://www.nho.no/arrangementer/lonnstotte---hva-betyr-ordningen-for-din-bedrift/