Ordfører og varaordfører 2023-2027

Ordfører: Torbjørn Klungland (FRP) 
Varaordfører: Jan Erik Hogstad (FRP) 

Formannskapet 2023-2027

 • Torbjørn Klungland (FRP)
 • Jan Erik Hogstad (FRP)
 • Ragnhild Alfrida Kjørmo (FRP)
 • Arne Birkedal (KRF)
 • Reidun Tesdal Birkedal (KRF)
 • Jan Kåre Hansen (H)
 • Inger Lill Grimestad (H) 
 • Ingrid Lillehei (AP)
 • Bjørn Sand (SP)

Utvalg for samfunn 2023-2027

 • Jan Smiebakken (FRP)
 • Ragnhild Alfrida Kjørmo (FRP)
 • Per Einar Birkeland (FRP)
 • Joe Rusi (AP) 
 • Venke Aslaksen (SV)
 • Ivar Larsen Fidje (H) - leder
 • Gitte Myrvang Johanessen (H)
 • Sigurd Bruhjell (H) - nestleder
 • Tove Gyland (KRF) 

Utvalg for helse, kultur og oppvekst 2023-2027

 • Sigurd Åtland (H)
 • May Linda Wahl (Rødt) - nestleder
 • Glenn Arne Tønnesen (KRF) - leder
 • Unni Kydland (KRF) 
 • Liv Hellen Skjold Rafoss (KRF)
 • Anita Lie (V)
 • Finn Kydland (V)
 • Tommy Josdal (FRP)
 • Sonja Stensen (FRP)

Kontrollutvalget 2023-2027

 • Svein Hobbesland (AP) - leder
 • Sigmund Kroslid (KRF) - nestleder 
 • Stig Gøran Nilsen (FRP) 
 • Erling Aagesen (H) 
 • Ann Sylvi Vikeså (V)