Brannvesenet oppfordrer alle innbyggere og besøkende til å ferdes med forsiktighet og respektere de etablerte sperringene. Det kan også være lurt å flytte biler som er parkert i sentrumsgatene. 

Brannvesenet ber også alle huseiere om å ta en ekstra sjekk av sine eiendommer for løse gjenstander som kan forårsake ytterligere skade.