I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler for Skådevikveien.

Grunnlaget for forhandlinger er rekkefølgekrav fastsatt i Detaljregulering for Skådevikveien gnr. 66, bnr. 215 (planid:4207201615) og Detaljregulering for Svege boligområde gnr. 6, bnr. 15 og 18 (planid:4207201511).