Invitasjon fra dere

Helse- og omsorgstjenesten i Flekkefjord kommune har flere dyktige ressurspersoner som gjerne vil komme ut og møte innbyggerne i kommunen – også i forkant av at det oppstår et hjelpe- eller omsorgsbehov.

Vi har derfor utarbeidet en oversikt over tema som vi håper er av interesse for medlemmer i lag og foreninger i kommunen.

De på lista ønsker å bli invitert og kommer gjerne og holder innlegg og svarer på spørsmål.

Ta kontakt med den det gjelder for avtale av tid og sted.

Tema

Stikkord

Kontaktperson

Velferdsteknologi – hva er det, og er det noe for meg?

Hva finnes av løsninger

Hva kan du gjøre selv

Hva kommunen kan tilby

Hjelpemidler syn og hørsel

Heidi Velund Sirnes

Epost:

Heidi.velund.sirnes@flekkefjord.kommune.no

Telefon:

46825482

Frivillighet og møteplasser

Hva kan du gjøre som frivillig

Møteplasser og

aktiviteter i regi av frivilligsentralen

Marianne Hafte

Epost:

Marianne.hafte@flekkefjord.kommune.no

Telefon:

941 48 944

De fleste ulykker skjer i hjemmet – hvordan forebygge?

Tips til hvordan tilrettelegge hjemme

Ulike hjelpemidler

Fallforebygging

Inger Helene Kalvik Sand

Epost:

kalin@flekkefjord.kommune.no

Telefon:

901 60 335

Friskliv og fysisk aktivitet – gode tips til en frisk og aktiv hverdag

Lokale frisklivs og aktivitetstilbud

Tips til god helse og aktivitet

 Søvn

Hanne M Matsen

Epost:

Hanne.matsen@flekkefjord.kommune.no

Telefon:

971 44 558

Hjelp når du, eller noen du er glad i trenger det – om helse og omsorgstjenestene

Hvilke tjenester har kommunen

Hvordan og hvor søker man om hjelp

Anne M Grøtteland

Epost:

Anne.grotteland@flekkefjord.kommune.no

Telefon:

481 91 518

Hva er demens og hva finnes av tilbud til deg med demens og pårørende?

Tidlige tegn på demens

Lokale tilbud til personer med demens og deres pårørende

Unni Å Kydland

Epost:

Unni.kydland@flekkefjord.kommune.no

Telefon:

960 92 512

Å være pårørende – tips og støtte til deg som er pårørende

Hvilke tilbud finnes for pårørende

Gode tips og råd til deg som pårørende

Ingunn Tone Åtland

Epost:

Ingunn.tone.atland@flekkefjord.kommune.no

Telefon:

416 65 696