Søknadsskjema

Her er søknadsskjemaet.

Fristen for å søke er 1. mars.

Driftstilskuddet deles ut én gang i året.

Søknader som ikke levers innen søknadsfristen vurderes ikke. Årsmelding og revidert regnskap må følge med søknaden.

Hvem kan få driftstilskudd?

Driftstilskudd blir gitt til frivillige organisasjoner som driver kontinuerlig virksomhet i kommunen. Alle former for kulturaktiviteter skal ses som likeverdige. Kommunen vil særlig støtte organisasjoner som driver aktiviteter for barn og ungdom. 

Organisasjonen må være åpen for alle og ha et demokratisk valgt styre. Søndagsskoler og ulike barneforeninger er unntatt fra reglene om valgt styre.

Forutsetning for å kunne søke om tilskudd er at lag og foreninger skal være registrert i foreningsportalen.

Trykk her for å komme til foreningsportalen i Flekkefjord.

Tilskuddet baseres på:

  • antall aktive medlemmer
  • andel barn og ungdom opptil t.o.m. 18 år 
  • en vurdering av årlige utgifter