Kommunene er ansvarlige for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Flekkefjord veterinærvaktområde dekker kommunene Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord.

Dette er en krevende situasjon og vi jobber med å finne løsninger. Får du ikke tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid i denne perioden er stort sett alternativet døgnåpne veterinærklinikker i Stavanger og Kristiansand.

Vi oppdaterer når det er noe nytt å melde.